Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.94-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of midwifery students’ anxiety levels on the first day of home visit practice

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), cilt.6, ss.18-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of midwifery education on professional self-esteem and problem solving skills

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), cilt.5, ss.68-75, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the anxiety level of pregnant inpatients diagnosed with abortus

IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), cilt.5, ss.140-144, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pregnant women’s opinions about breast milk and breastfeeding myths

International Journal of Nursing Didactics, cilt.6, ss.7-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebelik öğrencilerinin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.33-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına özgü bir sorun: Menopozda ruh sağlığı

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.787-798, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebelik öğrencilerinin ev ziyareti uygulamasına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerin anne sütü ve emzirme mitleri hakkındaki görüşleri

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Gebelerde kaygı ve depresyonun emzirme öz yeterlilik algısına ve emzirme tutumuna etkisi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Spiritual bakım ve ebelik

3. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2013

İleri yaş gebeliklerde biyopsikososyal sorunlar ve yaklaşımlar

15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Bursa, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012