Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1996 - 2002 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1993 - 1996 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1986 - 1993 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Kabuksal Deformasyon Ölçüm Yöntemleri

 • Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram, Kural ve Mevzuatı

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Doktora Paleosismoloji

 • Lisans Jeoloji Mühendisliğine Giriş

 • Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram, Kural ve Mevzuatı

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Dönem Projesi

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Jeoloji Mühendisliğine Giriş

 • Yüksek Lisans Neotektonik

 • Yüksek Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram, Kural ve Mevzuatı

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Kuvaterner Ortamlar

 • Yüksek Lisans Dönem Projesi

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans İş Güvenliği ve Hukuku

 • Lisans İş Sağlığı ve güvenliği

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans Yapısal Jeoloji - II

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans İş Sağlığı ve güvenliği

 • Lisans Genel Jeoloji

 • Lisans Genel Jeoloji

 • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Lisans Genel Jeoloji - II

 • Lisans Yapısal Jeoloji - II

 • Lisans Genel Jeoloji - I

 • Lisans Genel Jeoloji Laboratuvarı

 • Lisans Genel Jeoloji

 • Lisans Jeolojik Harita Bilgisi

 • Lisans Genel Jeoloji - I

 • Lisans Genel Jeoloji Laboratuvarı

 • Lisans Saha Jeolojisi I

 • Lisans Jeoloji

 • Lisans Harita Kampı

 • Lisans Plaka Tektoniği

 • Lisans Plaka Tektoniği

 • Lisans Saha Jeolojisi II