Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Regional significance of neotectonic counterclockwise rotation in central turkey

International Geology Review, cilt.38, ss.692-700, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KELKİT VADİSİ AFET BİLGİ SİSTEMİ (KABİS) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN CBS TABANLI ÇALIŞMALAR

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJBBK), İzmir, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2018

2D Simulation of Probable Debris Flow in Koyulhisar, Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, 18 - 21 Ekim 2017

Fossil Findings From The Sıcak Çermik Fıssure Ridge-Type Travertines and Possible Hominid Tracks, Sivas, Central Anatolia.

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Morphological, Active Tectonic Properties of Reşadiye (Tokat) Fissure-Ridge Type Travertine and its Relationship with The North Anatolıan Fault Zone

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Diyadin Ağrı Travertenlerinin Gelişim Morfolojik ve Aktif Tektonik Özellikleri

19. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı (ATAG 19), Adapazarı, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Diyadin Ağrı Travertenlerinin Gelişimi Morfolojik ve Aktif Tektonik Özellikleri

ATAG 19 - Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Sakarya, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Paleomagnetic and isotopic study of the Denizli travertines implications for the environmental changes

7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Adana, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2010

Palaeomagnetic analysis of neotectonic rotation in the Erzincan Basin, East Turkey

GSA Meeting on Tectonic Crossroads : Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Ankara, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2010

Paleomagnetic study of the Karasu basin, southern Turkey,

Yerbilimleri Kurumu, JMO, British Council Uluslararası Katılımlı Paleomanyetizma Çalıştayı, Sivas, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Paleomagnetic Analysis of Neotectonic Deformation in the Anatolides of Central Turkey

ınternational Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region, 15 - 17 Haziran 2005

Palaeomagnetic Analysis of Neotectonic deformation in the Anatolides of Central Turkey

International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean. Active tectonics of the Aegean Region., İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2005

Palaeomagnetic analysis of neotectonic deformation in the Anatolides of Central Turkey

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Yunanistan, 14 - 20 Nisan 2004

Determination of volcanic outcrops and structural features around the Karasu fault basin using landsat ETM imagery

International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems, Ankara, Türkiye, 31 Ağustos - 12 Eylül 2003

12 Kasım Düzce depremi yüzey kırığı, atım dağılımları ve bölgesel tektonik anlamı.

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 4. Toplantısı (ATAG-4), Eskişehir, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2000

Gediz Grabeni güney kenarındaki güncel deformasyon verileri

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Birinci Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Aralık 1998, ss.103-112

Palaeomagnetic analysis of neotectonic crustal deformation in Turkey

3rd International Turkish Geology Symposium, 31 Ağustos - 04 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

The Geodynamics of the Aegean and Anatolia

The Magnetism in Tectonically Controlled Travertine as a Palaeoseismological Tool: examples from the Sıcak Çermik geothermal field, Central Turkey, T.Taymaz, Y.Yılmaz and Y.Dilek, Editör, geological society of London, Londrina, ss.291-305, 2007

Symposia on Seismotectonics of the North Western Anatolia Aegean and Recent Turkish Earthquakes

Palaeomagnetic analysis of neotectonic crustal deformation in Turkey, , Editör, Istanbul Technical University, İstanbul, ss.4-13, 2001

Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area

Palaeomagnetic study of the Erciyes sector of the Ecemiş Fault Zone: neotectonic deformation in the south eastern part of the Anatolian block., E.Bozkurt, J.A.Winchester and J.D.A.Piper, Editör, Geological society of London, Londrina, ss.423-440, 2000