Araştırma Alanları

  • Biyoenformatik

  • Biyohesaplama

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

  • Sinirsel Ağlar

  • Biyomedikal Görüntü İşleme

  • Biyoinformatik