Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Classification of brain tumors from MR images using deep transfer learning

Journal Of Supercomputing, ss.1-17, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Protein fold classification with Grow-and-Learn network

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, sa.2, ss.1184-1196, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protein Fold Recognition Using Self-Organizing Map Neural Network

CURRENT BIOINFORMATICS, cilt.11, sa.4, ss.451-458, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Motifs and structural blocks retrieval by GHT

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS, cilt.129, sa.6, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protein motifs retrieval by SS terns occurrences

PATTERN RECOGNITION LETTERS, cilt.34, sa.5, ss.559-563, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of highly effective attributes in fold level classification of proteins

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.3, sa.1, ss.32-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hough Dönüşümü Kullanılarak Protein Yapısal Bloklarının Karşılaştırılması

EMO Bilimsel Dergi, cilt.3, sa.6, ss.91-97, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GAL A˘gı ile Cinsiyet Sınıflama

27. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, SIU 2019, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019

Determination of Highly Effective Attributes in Fold Level Classification of Proteins

International Advanced Researches and Engineering Congress, 16 - 18 Kasım 2017

Protein Fold Classification using Kohonen s Self Organizing Map

2nd International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, IWBBIO 2014, 7 - 09 Nisan 2014

Search of Protein Structural Blocks through Secondary Structure Triplets

3rd International Conference Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA'12, 15 - 18 Ekim 2012 identifier

Hough Dönüşümü Kullanılarak Protein Yapısal Bloklarının Karşılaştırılması

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO 2012, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2012

Motif Retrieval by Exhaustive Matching and Couple Co occurrences

9th International Meeting on Computational Intelligence Methods for Bioinformatics and Biostatistics, CIBB'12, 12 - 14 Temmuz 2012

Protein Structural Motifs Search in Protein Data Bank

International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech'12, 22 - 23 Haziran 2012

Structural Motif Representation and search through Unsupervised NN

22nd International Conference on Artificial Neural Networks, ICANN'12, 11 - 14 Eylül 2012

Structural Analysis of Protein Secondary Structure by GHT

21st International Conference on Pattern Recognition, ICPR'12, 11 - 15 Kasım 2012 identifier

Fast Gender Classification

IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research, ICCIC'10, 28 - 29 Aralık 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Searching Structural Blocks by SS Exhaustive Matching

Lecture Notes in Bioinformatics, LEIF PETERSON, GIUSEPPE RUSSO, FRANCESCO MASULLI, Editör, ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ss.57-69, 2013

Comparison of GHT-Based Approaches to Structural Motif Retrieval

Lecture Notes in Computer Science, A. PETROSINO, L. MADDALENA, P. PALA, Editör, ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ss.356-362, 2013

Protein Structural Blocks Representation and Search through Unsupervised NN

Lecture Notes in Computer Science, A.E.P. VILLA et al., Editör, ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ss.515-522, 2012