Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.26, no.3, pp.439-444, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

FOXP3 rs3761548 polymorphism is associated with knee osteoarthritis in a Turkish population

INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES, vol.21, no.10, pp.1779-1786, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

THE EFFECT OF LOW DOSE TEICOPLANIN-LOADED ACRYLIC BONE CEMENT ON BIOCOMPATIBILITY OF BONE CEMENT

ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA, vol.60, no.2, pp.117-125, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Biomechanical properties of ciprofloxacin loaded bone cement

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.47, no.1, pp.55-59, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Radiation synovectomy therapy combined with surgical synovectomy in chronic nonspecific synovitis of the knee joint

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.24, no.1, pp.18-22, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Extracorporeal Shock Waves on Subcondylar Mandibular Fractures

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.23, pp.1645-1648, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Evaluation of urinary bladder function after acute spinal cord injury: an experimental study

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.21, no.2, pp.110-115, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

School screening for scoliosis in Sivas, Turkey

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.43, no.5, pp.426-430, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Long segment instrumentation of thoracolumbar burst fracture: Fusion versus nonfusion

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, vol.22, no.2, pp.107-112, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Treatment of skin necrosis after radiation synovectomy with yttrium-90: a case report

RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL, vol.28, no.10, pp.1067-1068, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Pigmented villonodular synovitis managed by Yttrium 90 after debulking surgery

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.8, pp.1197-1200, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Extreme complications of Fixion nail in treatment of long bone fractures

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, vol.128, no.3, pp.301-306, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Hip arthroscopy for developmental dislocation

ORTHOPEDICS, vol.30, no.8, pp.600, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparative Study of Different Drills for Bone Drilling: A Systematic Approach

Malaysian Orthopaedic Journal, vol.14, no.2, pp.83-89, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Delirium Awareness and Treatment Approach in Orthopedics Clinic

CYPRUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.5, pp.26-30, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Arter Tamirinde N-butil-2-siyanoakrilat (Histoakril) Kullanımı

Bozok Tıp Dergisi, vol.8, no.4, pp.41-50, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MRI assessment of DDH after reduction

Cumhuriyet Medical Journal, vol.39, no.1, pp.440-445, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier identifier

Neutrophil to Lymphocyte Ratio May Be a Diagnostic Marker for Prosthetic Joint Infection

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.7, no.2, pp.218-221, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİNDE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK ENFEKSİYONU SIKLIĞI

Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol.9, no.4, pp.178-181, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

If the Airway Opens with Finger During Epileptics Attack: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.563-565, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Vankomisin Dirençli Enterokok Enfeksiyonu Sıklığı

Anatolian Journal of Clinical Investigation, vol.4, no.9, pp.178-181, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

Ortopedi Kliniğinde Ameliyat Edilen Hastalarda Ameliyat Sonrası Psikiyatrik Belirtiler

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals)

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, vol.35, no.4, pp.532-539, 2013 (Other Refereed National Journals)

Arthroscopic treatment of the septic arthritis of knee joint associated focal osteomyelitis

Cumhuriyet Medical Journal, vol.35, pp.38-41, 2013 (Other Refereed National Journals)

Osteogenesis imperfecta, dislocation of expanding femoral nail with fracture and unscrewing T-piece from sleeve

Journal of Chinese Clinical Medicine, vol.4, no.12, pp.719-720, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

osteoarthirtis foxp3

aaa bbb, 1 - 02 February 2018, vol.1, pp.1-2

Breakthrough Detection for Orthopedic Bone Drilling via Power Spectral Density Estimation of Acoustic Emission

Uluslararası Katılımlı Elektrik - Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bilimsel Toplantısı (EBBT 2018), 18 - 19 April 2018 identifier

FOXP3 rs3761548 Polymorphism is Associated with Osteoarthritis in a Turkish Population

4th INTERNATIONAL CONGRESS ONAPPLIED BIOLOGICALSCIENCES, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

Detection of Bone Excretion with Current Sensor in Robotic Surgery

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 23 September 2018, pp.185-189 identifier identifier

intramedüller çivi fiksasyon biyomekaniği

TOTBID Türk Ortopedik Araştırma Konseyi Araştırma Eğitimi Kursu, Turkey, 24 - 26 November 2017

Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen enfeksiyonlardaki etken mikroorganizmaların incelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde ameliyat edilen hastalarda deliryum ve nedenleri

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Alt bacakta kolestrol granülomu: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

SPOR SAKATLANMALARINEDENLERİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

International Turkish Folks Tradational Games Symposium, 8 - 10 October 2017

Prone factors to ACL rupture

EORS, Germany, 13 - 15 September 2017

Injuries Associated With Clavicle Fractures

Osteosynthese International 2017, 13 September - 15 December 2017, pp.57

çocuk ve adolesan sporcularda diz yaralanmaları osteokondritis dissekans

Türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016

Greft nedir greft tipleri nelerdir

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 25 - 30 October 2016

Nötrofil Lenfosit Oranı protezli Eklem Enfeksiyonlarında Tanısal Belirteç Olabilir

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.129

Çocuk Uzun Kemik Açık Kırıkları

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50

nötrofil lenfosit oranı protezli eklem ekfeksiyonlarında tanısal belirteç olabilir

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.129

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

OSTEOPOROTİK KIRIKLAR

25. ULUSAL ORTOPEDİ V ERAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 29 - 31 January 2016

Diz osteoartriti ile Mannoz bağlaycı Lectin 2 kodon 54 Polimorfizminin araştırılması

25. TURK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, pp.70-71 Creative Commons License

IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

İZOLE GLUTEUS MAXİMUS KASI YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.192

KLİNİK OLARAK GONARTROZ TANISI KONULAN HASTALARDA IL6 -174G/C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.183-184

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.162

Distal Femur ve Tibia Proksimal Bölgede Osteonekrozlu Üç Olgunun Plateletten Zengin Plazma İle Tedavisi

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına Bağlı Önkolda Kompartman Sendromu Olgu Sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.208

Charcot Marie Tooth Hastalığı ile Birlikte Dev Prepatellar Bursit

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.209

Kronik Granülomatöz Sinovit Olgu Sunumu

13. Ulusal El Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 23 - 26 May 2012, pp.78

Talus Yerleşimli Dev Hücreli Tümör Küretaj ve Kemik Çimentosu ile Tedavisi

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 31 October - 05 November 2011, vol.45, pp.236

vücut dışı şok dalga tedavisinin olgunlaşmamış rat epifizi üzerine etkisi

10. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2010

arthroscopic treahment of knee septic arthtitis associated focal osteomyelitis

9. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 October 2008

Books & Book Chapters

TIRNAK MATRİKS TAMİRİ, REKONSTRÜKSİYON VE ABLASYON

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, M. BAŞBOZKURT, S.BÖLÜKBAŞI, A. M. ÖZTÜRK, . A. ŞENKÖYLÜ, C.YILDIZ, Editor, GÜNES, pp.2924-2931, 2015

DİSTAL ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARININ KAOANMASI İÇİN ROTASYONEL VE PEDİKÜLLÜ FLEPLER

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, M. BAŞBOZKURT, S. BÖLÜKBAŞI, A.M.ÖZTÜRK, A. ŞENKÖYLÜ, C.YILDIZ, Editor, GÜNEŞ, pp.2950-2960, 2015

PARMAK UCU AMPUTASYONLARININ YUMUŞAK DOKU KAPLAMASI

in: ORTOPEDİK CERRAJİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, M.BAŞNOZKURT, S. BÖLÜKBAŞI, A.M. ÖZTÜRK, A ŞENKKÖYLÜ,C.YILDIZ, Editor, GÜNEŞ, pp.2924-2940, 2015

DİSTAL ÜST EKSTREMİTELERDE CİLT GREFTİ VE CİLT GREFTİ YERİNE KULLANILABİLECEKLER

in: ORTOPEDİK CERRAHİ AMELİYAT TEKNİKLERİ, M. BAŞBOZKURT, S..BÖLÜKBAŞI, A.M. ÖZTÜRK, A. ŞENKÖYLÜ, C. YILDIZ, Editor, GÜNEŞ, pp.2941-2949, 2015