Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2011 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Managerial Experience

 • 2012 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2011 Head of Department

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Courses

 • Under Graduate Sistematik Felsefe

 • Under Graduate Felsefe Tarihi

 • Doctorate Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Post Graduate Varlık Felsefesi - II

 • Post Graduate İlkçağ Filozoflarında Bilgi Problemi

 • Post Graduate Karl Popper ve Eleştirel Akılcılık

 • Under Graduate Felsefe Tarihi - I

 • Under Graduate Bitirme Ödevi

 • Post Graduate Ortaçağda İrade ve Özgürlük Sorunu

 • Post Graduate Felsefenin Ana Meseleleri

 • Doctorate Doktora Seminer Dersi

 • Doctorate Tarihsellik - Tarihsicilik Tartışmaları

 • Post Graduate Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Under Graduate Felsefe Tarihi - I

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Felsefe Tarihi - I

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate Dini ve Tasavvufi Tecrübelerin Ontolojik Boyutu

 • Under Graduate Felsefe Tarihi

 • Under Graduate İslam Ahlakı

 • Post Graduate KARL POPPER VE ELEŞTİREL AKILCILIK

 • Under Graduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Post Graduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Under Graduate FELSEFE TARİHİ I

 • Post Graduate İLKÇAĞ FİLOZOFLARINDA BİLGİ PROBLEMİ

 • Doctorate Tarihsellik-Tarihsicilik Tartışmaları

 • Under Graduate İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Under Graduate Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

 • Under Graduate Felsefe Tarihi

 • Under Graduate Felsefe Tarihi - II

 • Under Graduate Felsefe Tarihi - II

 • Under Graduate Sistematik Felsefe

 • Under Graduate İlk Çağ Felsefesi Tarihi

 • Under Graduate Etik ve Estetik

 • Under Graduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Under Graduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Under Graduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Under Graduate Etik ve Estetik

 • Under Graduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Under Graduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Under Graduate Okul Deneyimi

 • Under Graduate Ahlak Felsefesi

 • Under Graduate Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

 • Under Graduate İlk Çağ Felsefesi Tarihi

 • Under Graduate Ahlak Felsefesi

 • Under Graduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Under Graduate Okul Deneyimi

 • Under Graduate Günümüz Felsefe Akımları

 • Under Graduate Tarih Felsefesi

 • Under Graduate Ahlak Felsefesi

 • Under Graduate Sistematik Felsefe

 • Under Graduate Ahlak Felsefesi