Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2011 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2011 Bölüm Başkanı

  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Sistematik Felsefe

 • Lisans Felsefe Tarihi

 • Doktora Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Varlık Felsefesi - II

 • Yüksek Lisans İlkçağ Filozoflarında Bilgi Problemi

 • Yüksek Lisans Karl Popper ve Eleştirel Akılcılık

 • Lisans Felsefe Tarihi - I

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Ortaçağda İrade ve Özgürlük Sorunu

 • Yüksek Lisans Felsefenin Ana Meseleleri

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Doktora Tarihsellik - Tarihsicilik Tartışmaları

 • Yüksek Lisans Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Felsefe Tarihi - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Felsefe Tarihi - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Doktora Dini ve Tasavvufi Tecrübelerin Ontolojik Boyutu

 • Lisans Felsefe Tarihi

 • Lisans İslam Ahlakı

 • Yüksek Lisans KARL POPPER VE ELEŞTİREL AKILCILIK

 • Lisans İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans FELSEFE TARİHİ I

 • Yüksek Lisans İLKÇAĞ FİLOZOFLARINDA BİLGİ PROBLEMİ

 • Doktora Tarihsellik-Tarihsicilik Tartışmaları

 • Lisans İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Lisans Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

 • Lisans Felsefe Tarihi

 • Lisans Felsefe Tarihi - II

 • Lisans Felsefe Tarihi - II

 • Lisans Sistematik Felsefe

 • Lisans İlk Çağ Felsefesi Tarihi

 • Lisans Etik ve Estetik

 • Lisans Günümüz Felsefe Akımları

 • Lisans Günümüz Felsefe Akımları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Etik ve Estetik

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Günümüz Felsefe Akımları

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Ahlak Felsefesi

 • Lisans Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

 • Lisans İlk Çağ Felsefesi Tarihi

 • Lisans Ahlak Felsefesi

 • Lisans Günümüz Felsefe Akımları

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Günümüz Felsefe Akımları

 • Lisans Tarih Felsefesi

 • Lisans Ahlak Felsefesi

 • Lisans Sistematik Felsefe

 • Lisans Ahlak Felsefesi