Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Epistemik Paradigmanın Seyri: Erdem, Güç, İktidar

Beytülhikme, cilt.7, ss.203-218, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Progress of Epistemic Paradigm: Virtue, Power, Government

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.7, ss.203-218, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Phylosophy and Metaphysical Thought of Nureddin Topcu

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.7, ss.311-333, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nurettin Topçu’nun Felsefe ve Metafizik Tasavvuru

Beytülhikme, cilt.7, ss.311-333, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.181-201, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karl R. Popper's Critique of Historicism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, ss.89-116, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Varoluş İrrasyonel midir?

Bilimname: Düşünce Platformu, ss.297-323, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IS EXISTENCE IRRATIONAL?

BILIMNAME, cilt.30, ss.297-323, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MATTER and SPIRIT IN NURETTIN TOPCU'S IDEALISM

BILIMNAME, cilt.31, ss.181-204, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Karl R. Popper’da Norm ve Kaynağı Meselesi

FELSEFE DÜNYASI, ss.218-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epiktetos’xxun Stoik Ontolojide İrade ve Özgürlüğe Yer Açma Çabası

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.167-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Tecrübe Bağlamında Ene l Hakk İfadesinin Tahlili

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, ss.65-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hoca Ahmed Yesevî’nin Düşüncesinde Hallâc ı Mansûr

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.2, ss.1134-1145

Hacı Bayram ı Veli’de Dini Tecrübe

Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2016, cilt.2

Kitap & Kitap Bölümleri

GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 4

SEZAİ KARAKOÇ’xxUN MEDENİYET TASAVVURUNDA AŞK, DİRİLİŞ VE VAROLUŞ, DR. ÖĞR. ÜYESİ. MUSTAFA MÜCAHİT, Editör, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.113-125, 2019

GÖKMEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI

NİETZSCHE VE HEİDEGGER DÜŞÜNCESİNDEN VAROLUŞU ANLAMAK, DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA MÜCAHİT, Editör, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.1-23, 2019

DİN FELSEFESİ

DİNİ TECRÜBE, DOÇ.DR. RIFAT ATAY, Editör, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, ss.125-140, 2019

FELSEFE TARİHİ

PATRİSTİK FELSEFE, PROF.DR NEJDET DURAK, Editör, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, ss.215-242, 2019

FELSEFE TARİHİ

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları 175, Sivas, 2018

Doğudan Batıya DÜşüncenin Serüveni 9.Cilt

İkbal ve Dini Tecrübe, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan yayınları, İstanbul, ss.567-588, 2017

Doğudan Batıya DÜşüncenin Serüveni 7.Cilt

Hüseyin B. Mansur el Hallac, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan yayınları, İstanbul, ss.55-88, 2017