Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ali Şeriati’xxde Varoluşun İmkanı Olarak Di ve Sanat

Tokat İlmiyat Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.836-857, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PLATON’UN BÖLÜNMÜŞ ÇIZGIANALOJISINDEKI ZIHIN HALLERININDERECELENDIRILMESI

FELSEFE DÜNYASI, cilt.36, sa.72, ss.71-89, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epistemik Paradigmanın Seyri: Erdem, Güç, İktidar

Beytülhikme, cilt.7, sa.2, ss.203-218, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Progress of Epistemic Paradigm: Virtue, Power, Government

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.7, sa.2, ss.203-218, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nurettin Topçu’nun Felsefe ve Metafizik Tasavvuru

Beytülhikme, cilt.7, sa.1, ss.311-333, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phylosophy and Metaphysical Thought of Nureddin Topcu

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, cilt.7, sa.1, ss.311-333, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh

Bilimname: Düşünce Platformu, sa.31, ss.181-201, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karl R. Popper's Critique of Historicism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.1, ss.89-116, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Varoluş İrrasyonel midir?

Bilimname: Düşünce Platformu, sa.30, ss.297-323, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATTER and SPIRIT IN NURETTIN TOPCU'S IDEALISM

BILIMNAME, cilt.31, sa.2, ss.181-204, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

IS EXISTENCE IRRATIONAL?

BILIMNAME, cilt.30, sa.1, ss.297-323, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Karl R. Popper’da Norm ve Kaynağı Meselesi

FELSEFE DÜNYASI, sa.61, ss.218-240, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epiktetos’xxun Stoik Ontolojide İrade ve Özgürlüğe Yer Açma Çabası

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.167-180, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dini Tecrübe Bağlamında Ene l Hakk İfadesinin Tahlili

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.2, ss.65-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hoca Ahmed Yesevî’nin Düşüncesinde Hallâc ı Mansûr

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, cilt.2, ss.1134-1145

Hacı Bayram ı Veli’de Dini Tecrübe

Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2016, cilt.2

Kitap & Kitap Bölümleri

PİR SULTAN’DA VAROLUŞUN ADI: İMAN, İSYAN, ÖLÜM

GÖKMEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 7, DOÇ. DR. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL, DR.ÖĞR.ÜYESİ İRFAN KAYA, Editör, SONÇAĞ YAYINCILIK, İstanbul, ss.113-137, 2020

SEZAİ KARAKOÇ’xxUN MEDENİYET TASAVVURUNDA AŞK, DİRİLİŞ VE VAROLUŞ

GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 4, DR. ÖĞR. ÜYESİ. MUSTAFA MÜCAHİT, Editör, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.113-125, 2019

NİETZSCHE VE HEİDEGGER DÜŞÜNCESİNDEN VAROLUŞU ANLAMAK

GÖKMEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI, DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA MÜCAHİT, Editör, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.1-23, 2019

DİNİ TECRÜBE

DİN FELSEFESİ, DOÇ.DR. RIFAT ATAY, Editör, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, ss.125-140, 2019

PATRİSTİK FELSEFE

FELSEFE TARİHİ, PROF.DR NEJDET DURAK, Editör, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, ss.215-242, 2019

FELSEFE TARİHİ

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları 175, Sivas, 2018

İkbal ve Dini Tecrübe

Doğudan Batıya DÜşüncenin Serüveni 9.Cilt, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan yayınları, İstanbul, ss.567-588, 2017

Hüseyin B. Mansur el Hallac

Doğudan Batıya DÜşüncenin Serüveni 7.Cilt, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan yayınları, İstanbul, ss.55-88, 2017