Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ka’b kelimesinin İslam Hukuku ndaki Kullanımı ve Abdest Ayetindeki Anlamı

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.371-392, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İslam Hukuku’xxnda Mükellefin İçtihadı Teharri ve Bunun İbadet Alanındaki Uygulaması

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.23, pp.297-328, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevreyi Korumaya Esas Teşkil Edecek İslam Hukuku Kaideleri

Çevre Ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 05 October 2013, pp.131-151

Books & Book Chapters

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları

in: Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editor, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim., Balıkesir, pp.130-153, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Niyet ve İhlas

Nida, İstanbul, 2008