Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ka’b kelimesinin İslam Hukuku ndaki Kullanımı ve Abdest Ayetindeki Anlamı

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.371-392, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukuku’xxnda Mükellefin İçtihadı Teharri ve Bunun İbadet Alanındaki Uygulaması

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.297-328, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevreyi Korumaya Esas Teşkil Edecek İslam Hukuku Kaideleri

Çevre Ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2013, ss.131-151

Kitap & Kitap Bölümleri

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim., Balıkesir, ss.130-153, 2019 Creative Commons License