Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ka’b kelimesinin İslam Hukuku ndaki Kullanımı ve Abdest Ayetindeki Anlamı

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.371-392, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukuku’xxnda Mükellefin İçtihadı Teharri ve Bunun İbadet Alanındaki Uygulaması

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.297-328, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevreyi Korumaya Esas Teşkil Edecek İslam Hukuku Kaideleri

Çevre Ve Ahlak Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2013, ss.131-151

Kitap & Kitap Bölümleri

İmam Birgivi’nin ”İnaye” Üzerine Yazdığı ”Ta’likat” Kitabındaki Yöntemi ve Fıkhi-Usuli Yaklaşımları

Balıkesirli Bir İslam Alimi İmam Birgivi, Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Doç. Dr. Mehmet Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali Çanakçı, Dr. Öğr. Üyesi Asem Hamdy Abdelghany, Editör, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları/Eğitim., Balıkesir, ss.130-153, 2019 Creative Commons License

Niyet ve İhlas

Nida, İstanbul, 2008