Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Günümüz (!) İlişkilerine Tutulan Eski Bir Ayna: John Dryden’ın Marriage à la Mod (1671) Adlı Oyunu Örneğinde Tragikomedya

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ss.37-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘Farce’ Or ‘Comedy Of Situation’: Joe Orton’s WhatThe Butler Saw (1969)

ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, cilt.6, sa.34, ss.956-967, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Silence of the Subalterns in V. S. Naipaul’s Novel, Magic Seeds

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), cilt.6, sa.71, ss.449-459, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A REREADING OF ANTHONY NEILSON’S THE CENSOR IN THE LIGHT OF ZYGMUNT BAUMAN’S MORAL SOCIOLOGY

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.23, ss.1-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

No One Sees The Spectacle: A Debordian Re-Reading of Martin Crimp’s No One Sees The Video

ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, cilt.6, sa.32, ss.665-676, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SHAKESPEARE’İN MACBETH OYUNUNDAKİ KRAL DUNCAN, MACBETH VE LADY MACBETH’İN İNCİL’DEKİ KÖKLERİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.51-64, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pravda: Gazete Kisvesi Altında Bir Propaganda Aracı mı?

Kafkas Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.337-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOWARD BARKER’IN THE CASTLE ADLI OYUNUNDA ACI ÇEKEN İNSANLARA GÜLMEK

ATLAS Journal International Refereed Journal On Social Sciences, cilt.4, sa.15, ss.1757-1770, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FIVE KINDS OF SILENCE BY SHELAGH STEPHENSON: DEBATES ABOUT ABUSE AND NEGLECT AS LEARNED BEHAVIORS

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi - International Journal of Eurasia Social Studies, cilt.9, sa.34, ss.2342-2352, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RELATION BETWEEN IDENTITY (SELF) AND MEMORY: THE MEMORY OF WATER BY SHELAGH STEPHENSON

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.9, sa.25, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MIGRATION AND TERROR PARADOX IN THE CASE STUDY OF MERSİN

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, cilt.9, sa.31, ss.872-886, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Howard Brenton’s Thirteenth Night: A Contemporary Path to Tyranny and Dictatorship

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, cilt.3, sa.2, ss.288-294, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HOWARD BRENTON IN THE CHURCHILL PLAY ADLI ESERİNDE DEVLET ELİYLE UYGULANAN TOPLUMSAL ŞİDDET

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.29-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THIONG’O’S CRITICISM OF NEOCOLONIAL TENDENCIES: PETALS OF BLOOD AND WEEP NOT CHIL

3. ASIA PACIFIC INTERNATIONAL CONGRESS ONCONTEMPORARY STUDIES, Seul, Güney Kore, 1 - 02 Haziran 2020, ss.242-250

STYX NEHRİ ÖRNEĞİNDE DİNLER VE MİTOLOJİLERDE YERYÜZÜ VE YERALTI DÜNYASININ SINIRLARI

6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium, Kayseri, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2019

Deformed and Distorted Children by the Process of Growing up in Modern Society in the Education of Skinny Spew and Gum and Goo by Howard Brenton

IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey September 29-30, 2018Proceedings Book, Edirne, Türkiye, 29 - 30 Eylül 2018, ss.1177

Collateral Damage Oyununda Batı’nın Savaş ve Mülteci Algısı

ULUSLARARASI SAVAŞ VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU, Amasya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, ss.115-124

The Imprisonment Of Memory In Harold Pinter’s No Man’s Land

5. Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.69

The Reciprocal Relation Between Identity And Memory: The Memory Of Water By Shelagh Stephenson

5. Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.101

Necip Fazıl Kısakürek’in “Para” ve Howard Brenton ve David Hare’ın “Brassneck” Adlı Oyunlarında Para Hırsı ve Yozlaşma

Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 2 - 05 Mart 2017, cilt.2, ss.154-168

Kitap & Kitap Bölümleri

A CRITIQUE OF ORIENTALIST PRECONCEPTIONSABOUT ISLAM IN MONICA ALI’S BRICK LANE

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, Hasan Babacan, Ruhi İnan, Editör, IVPE, Cetinje-Montenegro, ss.204-216, 2020

A CRITIQUE OF ORIENTALIST PRECONCEPTIONS ABOUT ISLAM IN MONICA ALI’S BRICK LANE

SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, Hasan Babacan, Ruhi İnan, Editör, IVPE, Cetinje-Montenegro, ss.204-216, 2020

Using Stories in Language Teaching

Literature in Language Teaching, İsmail Çakır - Hakan Demiröz, Editör, Nobel, Ankara, ss.23-46, 2020

THE COLONIZATION OF A COLONIZER IN OVER THERE BY MARK RAVENHILL

ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-2019, Hasan Babacan, Abidin Temizer, Editör, IVPE, Cetinje-Montenegro, ss.277-296, 2019

Perfect Grammar

Yeni Yüz Yayıncılık, Ankara, 2018

The Role of Social Memory in Srebrenica Massacre in A Patch of Earth By Kitty Felde

Batı Edebiyatında Bellek Cilt 2, Mevlüde Zengin, Sedat Bay, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.197-221, 2018

A Mirror Held Up To ‘Past’ And ‘Future’: Howard Brenton’s The Romans in Britain

Academician Publisher Scientific Researches Book 2018 Social Sciences, Hanna ROG, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-14, 2018

A Close Overview of the Society in Early Turkish Drama(1923-1950)

The Modernizing Process in Turkey: Sociological Views, Hatice Karakus Öztürk, Editör, Nomos, Baden-Baden, ss.143-164, 2018

HOWARD BRENTON’IN PAUL ADLI OYUNUNDA GÖĞE YÜKSELEN İSA MİTOSUNA FARKLI BİR BAKIŞ

Disiplinler Arası Sanat, Attila Döl, Editör, İKSAD Publishing House, Adıyaman, ss.2-39, 2018

TOPLUMSAL GÜVENLİK VE TERÖR

SOSYOLOJİ:GÜNLÜK YAŞAMI ANLAMAK, ARSLAN ALİ, ÇAĞLAYANDERELİ MUSTAFA, Editör, PARADİGMA AKADEMİ BASIN YAYIN DAĞITIM, Çanakkale, ss.443-475, 2016