Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2005 Post Graduate

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1993 - 1996 Under Graduate

  Selcuk University, Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Yansıtıcı düşünme etkinlikleri ile destekli tam öğrenme modelinin tıp fakültesi öğrencilerinin üstbiliş becerileri, öz-düzenleme stratejileri, öz-yansıtma becerileri, öz-yeterlik inançları, eleştirel düşünme becerileri ve akademik başarılarına etkisi

  Firat University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2005 Post Graduate

  KPDS Sorularının İncelenmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English