Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of High School English Curriculum Materials through Rasch Measurement Model and Maxqda

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.16, sa.4, ss.1325-1347, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Overview of Reverse Inclusion: A Qualitative Study

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.17, sa.34, ss.788-812, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Music Education Competencies of Preschool Teachers and Preservice Preschool Teachers

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.617-636, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of drama method on social communication skills: A comparative analysis

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), cilt.6, sa.3, ss.435-457, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKILLI TELEFONLARIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BAŞARILARI İLE SUNUM YETERLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ÇOKLU ANALİZ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.1183-1204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıllı telefonların öğretmen adaylarının akademik başarıları ile sunumyeterlik düzeylerine etkisine ilişkin çoklu analiz

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.1183-1204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Material Development and Presentation Process within theScope of Instructional Technologies and Material Design Course

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.7, sa.4, ss.551-570, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yansıtıcı Öğrenme Anlayışı Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.369-378, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing the effect of self-efficacy beliefs on English learning withinmethodological pluralism

European Journal of Education Studies, cilt.3, sa.12, ss.514-551, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating lifelong learning dispositions of faculty members who teach foreign languages

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.13, sa.2, ss.30-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Levels of German Teacher Trainers Working in TurkeyRegarding Reigeluth s Organizational Strategies

Journal of Education and Learning, cilt.5, sa.4, ss.63-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Efficacy of Drama in Field Experience A Qualitatıve Study UsingMaxqda

Journal of Education and Learning, cilt.6, sa.1, ss.10-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparing Effects of Different Applications on Pre Service Teachers A Meta Analysis

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.7, ss.70-81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Preservice preschool teachers self efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.7, ss.345-357, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of High School German Textbooks through Rasch Measurement Model

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.7, ss.61-69, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Mastery Learning Model with Reflective Thinking Activitieson Medical Students Academic Achievement An Experimental Study

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.5, ss.30-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Foreign language anxiety of students studying EnglishLanguage and Literature A Sample from Turkey

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.6, ss.219-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of different applications on creativity regarding academic achievement A Meta Analysis

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, sa.1, ss.170-179, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yansıtıcı Düşünme Etkinlikleriyle Destekli Tam Öğrenme Modelinin Tıp Öğrencilerinin Üstbiliş Becerilerine Etkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.63-82, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish language and literature students English self efficacy beliefs and attitudes toward English

International Journal of Academic Research Part B: Humanities and Social Sciences, cilt.7, sa.5, ss.63-69, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of computer based instruction on pre service teachers a meta analysis

International Journal of Academic Research B: Humanities and Social Sciences, cilt.7, sa.5, ss.76-80, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of high school geography curriculum activities through Rasch measurement model and Nviv0

Journal of Education and Sociology, cilt.6, sa.2, ss.127-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Investigating lifelong learning dispositions of students studying English language and literature in terms of different variables

Educational Research and Reviews, cilt.10, sa.16, ss.2340-2351, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öz yansıtma kavramına genel bakış

Turkish Studies,, cilt.10, sa.7, ss.381-394, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The roles of metacognitive beliefs in developing critical thinking skills

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.317-333, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi öğrencilerinin üstbilişsel inançları Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies)i, cilt.1, sa.2, ss.37-49, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Turkish Studies, cilt.6, sa.3, ss.233-257, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi Turkish Studies 6 2 443 454

Turkish Studies, cilt.6, sa.2, ss.443-454, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kitap Seçimindeki Tutumlarının İncelenmesi

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-ICOESS- 5) (INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) - 5, Bodrum, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2021, ss.176-186

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Akıl Ve Zekâ Oyunlarına Yönelik Görüşleri Ve Oyunları Sınıflarında Kullanabilme Durumları

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-ICOESS- 5) (INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) - 5, Bodrum, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2021, ss.261-271

COVİD-19 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-ICOESS- 5) (INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES (ICOESS) - 5, Bodrum, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2021, ss.297-309

Evaluating the Perspectives of Preservice Preschool Teachers and Academicians on Montessori

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), 13 Aralık - 15 Ekim 2019

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Drama Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi

V. International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2019), 13 - 15 Aralık 2019

Investigating Elementary Pre-Service Teachers’ Self-Esteem Levels in Terms of Different Variables

II. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (THE 2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SILK ROAD ACADEMIC STUDIES), 20 - 22 Eylül 2018

Investigating the Creativity Levels of Primary Preservice Teachers

V. Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarıSempozyumu (ISMS), 16 - 17 Kasım 2018

The Efficiency of Fun-Based Videos on Creativity, Individual Thinking and Attention In English Teaching

ICLEC 2018 1st International Conference on Language Education and Culture, 2 - 06 Eylül 2018

Investigating Digital Game Addiction Levels of High School Students in Terms of Some Demographic Characteristics

I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi (1st International MultidisciplinaryDigital Addiction Congress), 14 - 16 Kasım 2018

Investigating Digital Addiction Levels of Primary Preservice Teachers in Terms of Various Variables

I. Uluslararasi MultidisiplinerDijital Bağımlılık Kongresi1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress, 14 - 16 Kasım 2018

Effects of problem based learning on critical thinking skills A meta analysis Probleme dayalı öğrenme yönteminin eleştirel düşünme becerileri üzerindeki etkisi Meta analiz çalışması

4th International Conference on Curriculum and Instruction ICCI-EPOK-2016 (4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi), 27 - 30 Ekim 2016

Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi Meta analiz çalışması

WCEIS 5th Conference on Educational and Instructional Studies- 2016 (5. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Konferansı-2016, 27 Ekim - 29 Kasım 2016

Almanca Ders Kitaplarına ilişkin bir Rash Analizi

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 (Eğitim ve Öğretim Çalışmaları’nda 4. Dünya Konferansı), 5 - 07 Kasım 2015

Farklı Uygulamaların Öğretmen Adayları üzerindeki Etkilerinin karşılaştırılması Meta Analiz Çalışması

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 (Eğitim ve Öğretim Çalışmaları’nda 4. Dünya Konferansı), 5 - 07 Kasım 2015

Dramanın meta analitik ve tematik boyutu ile öğretmen adaylarının bu yönteme ve sosyal iletişim becerilerine ilişkin görüşleri

26th International Creative Drama in Education Congress (26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016

Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısında Etkisi

4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015 (Eğitim ve Öğretim Çalışmaları’nda 4. Dünya Konferansı, 5 - 07 Kasım 2015

Yabancı Dil Öğreten Öğretim Elemanlarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

IInd International Eurasian Educational Research Congress (2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 8 - 10 Haziran 2015

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Üstbilişsel İnançları Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Programının Hedef ve İçerik Açısından Tasarlanması

Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları III, DOĞANAY Ahmet ve KUTLU M. Oğuz, Editör, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, ss.95-128, 2021

Summaries of Meta- Thematic Analysis Studies

Meta-Themetic Analysis in Research Process, Veli Batdı, Editör, Anı yayıncılık, Ankara, ss.53-88, 2020

Çevre Politikaları ve Çevre Eğitimi Yaklaşımları

Etkinlik Temelli ÇEVRE EĞİTİMİ, Çifçi Taner,Buldur Aycan, Editör, Vizetek, Ankara, ss.95-133, 2020

Yaşam Boyu Öğrenme

Türk Eğitim Sistemi, Ayla Arseven İlhami Arseven, Editör, Anı Yayıncılık, ss.87-129, 2020

AN INVESTIGATION OF PRESCHOOL TEACHERS AND PRESERVICE PRESCHOOL TEACHERS’ COMPETENCE TO INTERPRET CHILDREN’xxS DRAWINGS

ACADEMIC STUDIESIN EDUCATIONAL SCIENCES-2019/2, Ahmet Dönger, Hacı Yıldız, Editör, IvpeCetinje-Montenegro, ss.2-28, 2019

Meta-Tematik Analizi Destekleyen Uluslararası Alanda Yapılmış Çalışmalar

Meta-Tematik Analiz: Örnek Uygulamalar, Veli Batdı, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.99-125, 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Harun Şahin,Abidin Temizer,Fatma Erdoğan, Editör, IVPE Cetinje, Gnjilane, ss.181-196, 2018