Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MUHASEBE ALANINDA HATA VE HİLE İLE İÇ KONTROL ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ (2009 – 2019)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.91-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Maden İşletmelerinde Yatırım Teşvik Uygulaması Ve Örneklerle Muhasebe Kayıtları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.1135-1163, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Üretim Maliyeti Hesaplamasına Etkisi ve B

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), cilt.3, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BARTER SİSTEMİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ORAN ANALİZİYLE İNCELENMESİ: BIST’TE UYGULAMA

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ: MUHASEBE SKANDALLARI

II. ULUSLARARASI 29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 29 - 31 Ekim 2020

MUHASEBE HİLELERİ, YOLSUZLUK VE ETİK İLİŞKİSİ: ÖRNEKLERİ

III. INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCEON SCIENTIFIC RESEARCH, 2 - 04 Ekim 2020

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UNSURLARI: MOBİLYA SEKTÖRÜNDE BİR VAKA ÇALIŞMASI

2. Uluslararası Muhasebe ve Finansman Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

GREEN ACCOUNTING PERCEPTION LEVEL: A RESEARCHSTUDY FOR THE STUDENTS OF SİVAS CUMHURİYET UNIVERSITY,FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Studies at the Crossroads of Management Economics, SAMET EVCİ, Anshuman Sharma, Editör, IJOBEC, ss.401-421, 2020