Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Chronic Knee Pain on Cognitive Function: Clinical Study

JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN, cilt.22, ss.187-192, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Role of D-1/D-2 dopamin receptors antagonist perphenazine in morphine analgesia and tolerance in rats

BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES, cilt.13, ss.119-125, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of the Effects of Desflurane and Sevoflurane on Middle Ear Pressure: A Randomized Controlled Clinical Trial

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, cilt.75, ss.314-319, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Persistent status epilepticus due to bupropion intoxication

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, cilt.16, ss.302-304, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Adding Dexmedetomidine to Levobupivacaine in Axillary Brachial Plexus Block

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.73, ss.103-111, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A perioperative anaphylactic reaction caused by latex in a patient with no history of allergy

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, cilt.16, ss.71-73, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Abdominal blockage of iliohypogastric and ilio-inguinal nerves for management of post-caesarean pain: A novel method

SAJOG-SOUTH AFRICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, cilt.18, ss.23-27, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Perioperative anaphylactic shock in a patient with unruptured hepatic hydatid cyst: A case report

Anaesthesia, Pain and Intensive Care, cilt.15, ss.45-47, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Levothyroxine intoxication: Scientific letter

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.27, ss.916-918, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of intravenous anesthetics on the human radial artery used as a coronary artery bypass graft

JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, cilt.21, ss.41-44, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Emergency room cases of mushroom poisoning

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.858-861, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of sedative agents used in intensive careunit on QT interval

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, ss.417-429, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection of malnutrition in hospitalizedcases scheduled for elective surgery

Cumhuriyet Medical journal, cilt.37, ss.136-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektif Cerrahi Planlanan Hospitalize Hastalarda Malnutrisyon Tespiti

CUMHURİYET TIP DERGİSİ, cilt.37, ss.136-141, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of incoming calls to intensive care unit for emergency assistance

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.35, ss.244-249, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Methanol poisoning after cologne ingestion evaluation of 12 cases

Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pseudoaneurism of radial artery Radiyal arterde psödoanevrizma

Revista Espanola de Cirugia Ortopedica y Traumatologia, cilt.52, ss.57-60, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yüksek riskli hastalardakombine siyatik-femoral sinir bloğu (olgu sunumu)

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.37-40, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÜKSEK RİSKLİ HASTADA KOMBİNE SİYATİK-FEMORAL SİNİR BLOĞU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aspiration and Death from Amitraz xylene Poisoning

The Middle East Journal of Family medicine, cilt.4, ss.45-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Algoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Ağrıyla İlgili Etik Konulardaki Görüşleri

Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan Konferansı dahilinde , “VIII. Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 Nisan 2015

Our Epiduroscopic Adhesiolysis Therapy Experiences with 30 Patients

9th Congress of the European Pain Federation EFIC, Vienna, Austria, 2 - 05 Eylül 2015

Algoloji Kliniğinde Yatan Hastalarin Ağri İle İlgili Etik Konulardaki Görüşleri

VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

DESFLURAN VE SEVOFLURANIN ORTA KULAK BASINCINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi "TARK 2012, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Pediyatrik hastalarda solunumsal özellikler

Pediyatrik Göğüs Cerrahisi, Prof. Dr. Mustafa Yüksel,Doç. Dr. Melih Kaptanoğlu, Editör, turgut yayıncılık ve Tic. AŞ., İstanbul, ss.1-14, 2004