Publications & Works

Articles Published in Other Journals

PREVALENCE OF AGGRESSION AND VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS AND ITS IMPACT ON INTENTION TO LEAVE

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.411-425, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Çalışanlarının Motivasyon Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.4, no.1, pp.23-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA YAPILAN WEB OF SCIENCE VERİ TABANI KAYNAKLI YAYINLAR

The Journal of International Social Research, vol.11, no.61, pp.1055-1059, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Investigation of the Studies Published on WOS Between 2013-2017 in the Field of Health Tourism Worldwide,

International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, no.2, pp.99-107, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hekimlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin, Kurumda Çalışmaktan Memnuniyet Durumlarının Ve Kurumda Kalma Niyetlerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.659-668, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Attitudes on Gender: A Study on Higher Education Students

European Scientific Journal, ESJ, vol.12, no.26, pp.269-288, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sivas ili genelinde çocuklara yönelik turistik etkinliklerin incelenmesi

2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.50-55

Hastane Yöneticilerinin Cinsiyet Profilleri Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Şiddete İlişkin Görüşleri

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla /Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.616-624

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Bazı SosyoDemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.393-394

Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalması İşten Ayrılma Niyetini Etkiler mi?

1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.354-355

Hasta Bağlılığı İle Tavsiye Verme Davranışı Arasındaki İlişki

10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries”, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.156-174

Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries, 17 - 20 May 2016

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Sivas Kredi Yurtlar Kurumu Örneği

Second Sarajevo International Conference on EU Integration Balkan Countries, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.414-431

Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.58

Books & Book Chapters

Sosyal Sorun Alanı Olarak Sağlık

in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.51-72, 2019

Is Cyberloafing a Threat or Advantage in Health Institutions?

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.664-672, 2018

Violance in the Health Sector: Status of Turkey

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.526-536, 2018