Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2022 - Continues Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi

    Committee Member