Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afişle ilgili lisansüstü tezlerin bazı tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesi

1.uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, 28 - 30 April 2018

9.-12. Sınıf (15-18 Yaş) Öğrencilerinde Yaratıcı Düşünme Gelişimi.

III.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8 - 10 April 2016

Tipografik Alanda Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 8 - 12 April 2015

Pablo Picasso’nun Guernica Adlı Tablosunun Sanatsal Eleştirisi

III.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 6 April - 10 May 2015

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Tez Merkezinde Kayıtlı Afiş Konulu Tezler

II.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 06 April 2015 - 10 April 2016