Assoc. Prof. ŞEBNEM ZORLUTUNA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Yöneylem Anabilimdalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

27

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Tahmininde Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

2005

2005

Postgraduate

İstatistiksel Yöntemlerle Risk Belirleme ”İş Kazaları İçin Bir Uygulama"

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVRESEL DUYARLILIK İLE ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

YILMAZ S., ZORLUTUNA Ş.

2. International Anatolian Scientific Research Congress, Urfa, Turkey, 25 October 2022, pp.115-117

2022

2022

Zamana Bağlı Bir Açıklayıcı Değişken İle Cox Regresyon Analizi Uygulaması

ZORLUTUNA Ş.

BALKAN 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Edirne, Turkey, 07 May 2022, pp.44

2021

2021

İŞSİZLİK SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAŞAM ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

KARAPINAR D., ZORLUTUNA Ş.

21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021 Sustainable Development

2021

2021

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOJİT MODEL İLE ARAŞTIRILMASI

ZORLUTUNA Ş.

21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021

2020

2020

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Sivas İli Uygulaması

ZORLUTUNA Ş.

1. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi (1.UYİK-2020), 1 - 04 October 2020

2019

2019

TR 72 BÖLGESİ’NDEKİ KOSGEB DESTEKLERİNİN İHRACAT VE BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

NOYAN YALMAN İ., ZORLUTUNA Ş.

II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi, 3 - 05 October 2019

2019

2019

MEME KANSERLİ HASTALARDA SAĞ KALIM SÜRESİNE ETKİ EDEN PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN COX REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

ZORLUTUNA Ş.

INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH ONSCIENTIFIC STUDIES AND EDUCATION, roma, 17 - 18 June 2019 Sustainable Development

2014

2014

TOBİT REGRESYON ANALİZİ İLE AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

ZORLUTUNA Ş., ERİLLİ N. A., YÜCEL B.

15th international symposium on econometrics, operations research and statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCILERININ GÖZÜYLE PANDEMI DÖNEMINDE UZAKTAN EĞITIMIN DEĞERLENDIRILMESI

ZORLUTUNA Ş.

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - I, Neslihan İyi̇t, Yasin Akyıldız, Betül Hastaoğlu Özbek, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.237-251, 2022

2022

2022

Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Türü Tercihlerinin Multinominal Lojistik Regresyon Modeli ile Araştırılması

ZORLUTUNA Ş., ERİLLİ N. A.

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler III, Neslihan COŞKUN KARADAĞ, Abdullah BALCIOĞULLARI, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.57-72, 2022

2022

2022

YENİDEN YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN COVİD-19’A YAKALANMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ZORLUTUNA Ş.

in: SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Öztürkçü Akçay, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.415-427, 2022

2022

2022

TÜRKİYE’DE SUBJEKTİF YOKSULLUK BELİRLEYİCİLERİNİN SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ZORLUTUNA Ş., KARAPINAR D.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - II, Doç. Dr. Mustafa METE, Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.1-14, 2022

2021

2021

Turist Talep Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama

ZORLUTUNA Ş., BİRCAN H.

in: Güncel Turizm Çalışmaları II, Mehmet SARIOĞLAN, Yakup DİNÇ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-21, 2021