Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 2004 Research Assistant

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

 • 2011 - 2013 Deputy Head of Department

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Postgraduate İzotopsal Jeolojiye Giriş

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği - I

 • Postgraduate İleri Petrografi

 • Postgraduate Kayaçlar ve Topoğrafya İlişkileri

 • Postgraduate Magmatizma ve Tektonik Süreçler

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Kayaçlar ve Topografya İlişkileri

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği - I

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Postgraduate Megakristaller

 • Postgraduate Volkanik Kayaçların Petrolojisi

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Günevliği

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Undergraduate İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Undergraduate MAGMATİK PETROGRAFİ

 • Undergraduate İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Undergraduate İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Postgraduate VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate METAMORFİK PETROGRAFİ

 • Postgraduate Volkanoloji

 • Postgraduate MEGAKRİSTALLER

 • Postgraduate METAMORFİK PETROLOJİ

 • Postgraduate MAGMATİZMA VE TEKTONİK SÜREÇLER

 • Postgraduate Metamorfik Petroloji

 • Undergraduate Seçmeli Sosyal Ders (Bölüm Dışı)

 • Postgraduate VOLKANOLOJİ

 • Postgraduate İZOTOPSAL JEOLOJİYE GİRİŞ

 • Undergraduate PETROGRAFİ

 • Postgraduate Seminer Dersi

 • Undergraduate Mağmatik Petrografi

 • Undergraduate Metamorfik Petrografi

 • Postgraduate İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram, Kural ve Mevzuatı

 • Postgraduate İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram, Kural ve Mevzuatı

 • Undergraduate Metamorfik Petrografi

 • Undergraduate Mağmatik Petrografi

 • Undergraduate Petrografi

 • Undergraduate Petrografi