Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prospective cross-sectional multicenter study on domiciliary noninvasive ventilation in stable hypercapnic COPD patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, cilt.13, ss.2367-2374, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of sleep disorders in the Turkish adult population epidemiology of sleep study

SLEEP AND BIOLOGICAL RHYTHMS, cilt.13, ss.298-308, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The pure effects of obstructive sleep apnea syndrome on cardiac autonomic functions: heart rate turbulence analysis

EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, cilt.17, ss.2778-2783, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Thoracic Computed Tomography Findings in Malignant Mesothelioma

IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.9, ss.209-211, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Laryngeal Hirudiniasis as an Unusual Cause of Massive Hemoptysis

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.40, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF RESPIRATORY FINDINGS IN CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, cilt.42, ss.1100-1105, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of long-term non-invasive home mechanical ventilation on chronic respiratory failure

CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION, cilt.26, ss.2229-2236, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Epidemiological features of Turkish patients with sarcoidosis

RESPIRATORY MEDICINE, cilt.103, ss.907-912, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Validity of the CA125 level in the differential diagnosis of pulmonary tuberculosis

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.61, ss.68-69, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of asthma and related symptoms in Sivas, Central Anatolia

JOURNAL OF ASTHMA, cilt.40, ss.551-556, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Three Dimensional Thorax Computed Tomography Findings in COVID-19

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.348-349, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA)

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.67, ss.197-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Examination of the Relationship between Umbilical Cord Blood Gas Values and Hearing Function in Neonates

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, cilt.55, ss.72-76, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Glokom Prevelansi

GLOKOM KATARAKT, cilt.6, ss.178-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemoptizide etyolojik faktörler

Cumhuriyet Tıp Dergisi, ss.48-53, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstrüktif uyku apne sendromunun karotid arterler üzerine etkisi

Cumhuriyet Tıp Dergisi, ss.288-294, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Fibromiyalji Sendromu Birlikteliği

Cumhuriyet Tıp Dergisi, ss.67-73, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fibromiyalji tanısı konan 100 kadın olgunun klinik özellikleri

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.32, ss.74-79, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PER KARD YAL EFFÜZYONLA SEYREDEN B RCHURG STRAUSS SENDROMU OLGUSU

‹zmir Gö¤üs Hastanesi Dergis, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halı Dokuyan Mahkumlarda Bisinosis Sıklığının Araştırılması

C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.47-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrı Doğubayazıt da lise öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları ve sigaraya karşı tutumları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.149-155, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence of sleep releated disorders in Sivas, Turkey

Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence of sleep related disorders in Sivas Turkey

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.53, ss.20-27, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

“Sivas’ ta Dünya Astım günü hekim eğitim toplantısının sonuçları”,

Allerji İmmünoloji Dergisi, cilt.1, ss.25-32, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA)

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

Is there diagnostic and prognostic importance of serum anti-p53 antibody level in lung cancer?

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Barcelona, İspanya, 15 - 19 Ekim 2016, cilt.43 identifier

Association of Nonalcoholic Fatty Liver Damage and the Degree of Nocturnal Hypoxia in Obstructive Sleep Apnea

66th Annual Meeting of the American-Association-for-the-Study-of-Liver-Diseases (AASLD), San-Francisco, Kostarika, 13 - 17 Kasım 2015, cilt.62 identifier

Karaciğer Sirozu ve Tromboembolik hadiseler

7. HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2010