Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TUNCELİ YÖRESİ MÜZİK KÜLTÜRÜNDE KLARNET GELENEĞİ

ASOS JOURNAL The Journal Of Academic Social Science, no.115, pp.404-427, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ankara Radyosu’nun Erken Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarındaki Rolü ve İşlevi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.25, pp.523-573, 2021 (National Refreed University Journal)

1948 TAMİMİ DOĞRULTUSUNDA DOĞU VEGÜNEYDOĞU VİLAYETLERİNDEKİ HALKEVLERİMÜZİK ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.9, no.71, pp.1087-1102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Radyo Çocuk Kulübü ve Müzik Yayınları Üzerine BirAraştırma

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.26, 2020 (National Refreed University Journal)

Ülkü Mecmuası (1933-1950) Müzik Yazıları Bibliyografisi

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-18, 2019 (International Refereed University Journal)

The Phenomenon Of The Chopin’xxs Cello Sonata

Jasss, vol.5, no.6, pp.405-416, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TARİHSEL MÜZİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİNİN ÖNEMİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI CUMHURİYET SANAT GÜNLERİ, 18 - 20 April 2017

J S Bach Çello Suiti No 1 BWV 1007 Üzerine Karşılaştırmalı Bir Teknik Analiz Çalışması

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8 - 10 April 2016, pp.143-153

VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE DEŞİFRE BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

MÜZED ULUSLARARASI 2. İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI, 6 - 08 May 2016

Piyanist ve Besteci Franz Liszt in İstanbul Konserine İlişkin Değerlendirmeler

II. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, 8 - 10 April 2015, pp.531-541

Books & Book Chapters

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARINDA AHMED ADNAN SAYGUN’UN HALKEVLERİ RADYO PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ AN ANALYSIS OF AHMED ADNAN SAYGUN’S VIEWS ABOUT COMMUNITY CENTER RADIO PROGRAMS IN THE CONTEXT OF MUSIC POLICIES OF THE EARLY REPUBLIC

in: GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMA YAZILARI, Öğr. Gör. Dr. Şükran BULUT,Öğr. Gör. Nida Anıl KAZANÇ, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası – SİVAS, Sivas, pp.399-418, 2018

Turkish University Students’ Varied Musical Experiences Agreeableness Levels

in: Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editor, Institute of Public Affairs, Krakow, pp.416-426, 2018