Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2009 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

  • 1996 - 2009 Araştırma Görevlisi

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Bitirme Ödevi

  • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

  • Yüksek Lisans Kaya Malzeme ve Kütle Sınıflama Sistemleri

  • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği - I

  • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

  • Yüksek Lisans Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

  • Yüksek Lisans Patlama Kaynaklı Çevresel Sorunlar ve Kontrollü Patlama

  • Yüksek Lisans Yer Altı ve Yer Üstü Maden İşletmelerinde Güvenlik ve Sağlık

  • Yüksek Lisans Dönem Projesi

  • Yüksek Lisans Kaya ve Zemin Taşıma Kapasitesi Belirleme Yöntemleri

  • Lisans Maden Mühendisliğine Giriş

  • Lisans Madencilik Bilgisi

  • Lisans Mekanizasyon

  • Yüksek Lisans Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Yüksek Lisans Seminer Dersi

  • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

  • Yüksek Lisans Dönem Projesi

  • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

  • Yüksek Lisans Seminer Dersi

  • Yüksek Lisans Dönem Projesi

  • Lisans Tasman ve Zemin Mekaniği

  • Lisans Madencilik Bilgisi

  • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

  • Lisans Mekanizasyon

  • Lisans Tasman ve Zemin Mekaniği

  • Lisans Maden Mühendisliğine Giriş

  • Yüksek Lisans Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

  • Yüksek Lisans Tünel Açma Yöntemleri

  • Lisans Kaya Mekaniği Laboratuvarı

  • Lisans Kaya Mekaniği Laboratuvarı

  • Lisans Mesleki Hukuk

  • Lisans Iş Hukuku

  • Lisans Iş Hukuku

  • Lisans Madencilik Ve Çevre - I

  • Lisans Madencilik Ve Çevre - I