Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 1996 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Kaya Malzeme ve Kütle Sınıflama Sistemleri

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği - I

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Yüksek Lisans Patlama Kaynaklı Çevresel Sorunlar ve Kontrollü Patlama

 • Yüksek Lisans Yer Altı ve Yer Üstü Maden İşletmelerinde Güvenlik ve Sağlık

 • Yüksek Lisans Dönem Projesi

 • Yüksek Lisans Kaya ve Zemin Taşıma Kapasitesi Belirleme Yöntemleri

 • Lisans Maden Mühendisliğine Giriş

 • Lisans Madencilik Bilgisi

 • Lisans Mekanizasyon

 • Yüksek Lisans Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Dönem Projesi

 • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Dönem Projesi

 • Lisans Tasman ve Zemin Mekaniği

 • Lisans Madencilik Bilgisi

 • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Lisans Mekanizasyon

 • Lisans Tasman ve Zemin Mekaniği

 • Lisans Maden Mühendisliğine Giriş

 • Yüksek Lisans Maden İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans İş Güvenliği ve Sağlığı

 • Yüksek Lisans Tünel Açma Yöntemleri

 • Lisans Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 • Lisans Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 • Lisans Mesleki Hukuk

 • Lisans Iş Hukuku

 • Lisans Iş Hukuku

 • Lisans Madencilik Ve Çevre - I

 • Lisans Madencilik Ve Çevre - I