Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Monitoring 3D areal displacements by a new methodology and software using UAV photogrammetry

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION, cilt.83, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Vibration measurements for the prediction of ground bearing capacity

ACTA MONTANISTICA SLOVACA, cilt.21, ss.113-119, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of plate loading tests on some rock formations for assessing the ground bearing capacity

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, cilt.72, ss.131-136, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy saving by prediction of the optimum cutting rate in stone cutting process: An industrial scale study

Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, cilt.30, ss.475-484, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alpagut-Dodurga Linyitleri Kaynak Kestirimi

3. International Congress of Applied Sciences, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.123-130

Madencilik Faliyetlerinde İnsansız Hava Aracı Fotogrametrisi Uygulamaları

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET 2019, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2019, ss.494-501 identifier

Afşin-Elbistan Kömür Havzası Hidrolojik Bütçe Hesaplamaları

Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu - HİDRO’2018, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.86-94

Investigation of topographic effect in ground control point selection in UAV photogrammetry: Gaziantep/ Nizip

International Conference On Innovative Engineering Applications - CIEA 2018, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.1174-1178

Evaluation of Ground Bearing Capacity Estimation Methods Based On Plate Loading Tests

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 5 - 09 Eylül 2016, cilt.44 Creative Commons License identifier identifier

Donma Çözülme Süreçlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisi

8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi - MERSEM 2012, Afyonkarahisar, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2012, ss.471-477

Sivas ta Alçıtaşı Jips Madenciliği ve Ürün Çeşitliliğindeki Gelişmeler

Maden Kenti Sivas Zirvesi-II, Sivas, Türkiye, 18 - 20 Mart 2012, ss.231-242

Sivas Şifahiye Medresesinde Kullanılan Kireçtaşlarının Jeomekanik Özellikleri

X. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2011, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2011, ss.217-221

Bazı Kaya Birimlerinin Schmidt Sertlikleri ve Diğer Malzeme Özellikleri İle İlişkileri

IX. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2008, İzmir, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2008, ss.452-460

Bazı Açık İşletmelerde Değişik Kaya Birimlerinin Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi

Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - TUMKS 2007, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2007, ss.315-326

Değişik Kaya Birimlerinin Sismik Hızlarının P Dalga Belirlenmesi ve Taşıma Kapasitesi İle İlişkilendirilmesi

VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2006, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2006, ss.211-220

Plaka Yükleme Deney Düzeneğinin Oluşturulması ve Denenmesi Çalışmaları

VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2004, Sivas, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2004, ss.247-251

Mekanize Üretim Yöntemlerinde Kullanılan Ekipmanların İşletme Maliyeti Hesabı Modeli

Türkiye 18. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi - IMCET 2003, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2003, ss.95-102

Türkiye deki Bazı Yeraltı Ocaklarında Yükle Taşı Boşalt YTB Makinalarının Performans Ölçüm Sonuçları

Türkiye 16. Madencilik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Haziran 1999, ss.137-146

Bilirkişi Raporları