Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans İleri Yaşam Desteği Uygulamaları - II

 • Ön Lisans İleri Yaşam Desteği Uygulamaları - I

 • Lisans ENTÜBASYON

 • Yüksek Lisans NÖROLOJİK ACİLLER

 • Lisans GASTROİNTESTİNAL KANAMALI HASTAYA ACİL SERVİSDE YAKLAŞIM

 • Yüksek Lisans GENİTO ÜRİNER SİSTEM MUAYENESİ

 • Yüksek Lisans BAŞ BOYUN MUAYENESİ

 • Lisans ASİT BAZ BOZUKLUKLARI

 • Lisans RESUSSİTASYON TEKNİKLERİ VE SORUNLARI

 • Lisans SERUM SODYUM KONSTRASYONU BOZUKLUKLARI

 • Lisans İLERİ HAVA YOLU UYGULAMALARI

 • Lisans KULAK BURUN BOĞAZ ACİLLERİ

 • Lisans POSTPARTUM HEMORAJİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

 • Lisans ZEHİRLENMEYE ACİL SERVİSDE YAKLAŞIM

 • Yüksek Lisans KARDİYOVASKÜLER MUAYENE

 • Yüksek Lisans SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ

 • Lisans ISI YANIKLARI

 • Lisans HİPERTANSİF ACİLLER

 • Lisans Resüstasyon teknikleri ve sorunları

 • Lisans ANAFLAKSİ

 • Lisans TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE TRİAJ

 • Lisans NORMAL DOĞUM VE EVRELERİ

 • Lisans PEDİATRİK HASTALARDA ENDOKRİN ACİLLER

 • Yüksek Lisans ANAFLAKSİ

 • Lisans Sepsis Ve Septik Şok

 • Yüksek Lisans AKUT KORONER SENDROMLARI

 • Yüksek Lisans Sağlığın Değerlendirilmesi ve Fizik Muayene

 • Lisans ŞOK VE SIVI RESÜSTASYONU

 • Lisans Karın Ağrılı Hastaya acil servisde Yaklaşım

 • Lisans ÇEVRESEL ACİLLER

 • Lisans ZEHİRLENMELER YAKLAŞIM

 • Yüksek Lisans HİPERTANSİF ACİLLER

 • Lisans TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

 • Ön Lisans Acil Bakım Uygulaması

 • Ön Lisans Acil Hasta Bakımı - III

 • Ön Lisans Acil Yardım Ve Kurtarma Çalışmaları - III

 • Ön Lisans Acil Hasta Bakımı - III

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Veri Tabanı Oluşturma - I

 • Ön Lisans Acil Hasta Bakımı - II

 • Ön Lisans Acil Hasta Bakımı - II

 • Ön Lisans Acil Yardım Ve Kurtarma Çalışmaları - III

 • Ön Lisans İlk Yardım

 • Ön Lisans Acil Hasta Bakımı - I

 • Ön Lisans İlk Yardım