Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Response to the Letter: Uric Acid Levels and Atrial Fibrillation

ANGIOLOGY, cilt.65, ss.169, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mean platelet volume in patients with nonvalvular atrial fibrillation

BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS, cilt.24, ss.537-539, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DZIELIMY SI DO WIADCZENIEM A rare cause of dyspnea and palpitations mediastinal schwannoma

Kardiochirurgia I Torakochirurgia Polska, cilt.4, ss.468-470, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pattern of coagulation in pediatric and adult multiple trauma patients

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.1744-1750, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The apoptotic paradox in schizophrenia

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.41, ss.256-262, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMİNAL PAIN: THE OMENTAL TORSION

Journal Of Emergency Medicine, cilt.10, ss.72-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Change of Hand Floor During the Shift in Emergency Servise Staff

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.40, ss.175-183, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of abdominal aortic aneurysm rupture in emergency department: Case report

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.39, ss.700-702, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Matrix Metalloproteinases and Oxidative Stress in Patients with AECOPD

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.64-67, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

GENÇ ERİŞKİN HASTADA SEKONDER MİDGUT VOLVULUS OLGU SUNUMU

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, cilt.5, ss.30-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrik Yaralanmaları: Demografik ve Klinik Özellikler

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.48, ss.139-141, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Left ventricle posterior wall aneurysms with calcified thrombus in the aneurysmal area

Ibnosina Journal of Medicine and Biomedical Sciences, cilt.5, ss.162, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnostic Difficulty in Acute Abdomen in Pregnancy: A Case Report

The Medical Journal of Okmeydanı Training and Research Hospital, cilt.28, ss.167-169, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Acute inferior myocardial infarction after injection of etofenamate

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.40, ss.733-735, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

ERİŞKİN HASTADA ASEMPTOMATİK COR TRİATRİATUMOLGUSU

Bozok Tıp dergisi, cilt.1, ss.63-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerebral venous sinus thrombosis after spinal anesthesia: case report

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.11, ss.122-124, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Our experiences with the in hospital cardiac arrests and their resuscitations

Kafkas Journal of Medical Sciences, cilt.1, ss.114-117, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spontaneous spinal epidural hematoma: a case report

TURKISH JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.10, ss.78-81, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI : SIK TANINMAYAN BİRNEDENİN HATIRLATILMASI

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.7, ss.33-35, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Isolated Iliac Artery Aneurism on the Patient with Abdominal Pain

2. SOUTHEAST EUROPEAN CONGRESS OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE, 20 - 22 Haziran 2019

Acil Servise Son Bir Yılda Başvuran İlaç İntoksikasyon Vakalarının İncelenmesi

2. DOĞU ANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018

ACİLDE HEMOPTİZİ YÖNETİMİ

2.DOĞU ANADOLU ACİL TIP GÜNLERİ, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2018

ACIL SERVISE BAŞVURAN ÇOCUK TRAVMA HASTALARINDA YATIŞ ENDIKASYONLARIMIZ

ACIL SERVISE BAŞVURAN ÇOCUK TRAVMA HASTALARINDA YATIŞ ENDIKASYONLARIMIZ, 19 - 22 Nisan 2018

A LARGE THROMBUS EXTENDING FROM THE INFERIOR VENA CAVA TO THE RIGHT ATRIUM: A CASE OF PULMONARY EMBOLISM

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

PENETRAN TORAKS TRAVMALI 188 HASTANIN ANALIZI

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

CASEOUS CALCIFICATION OF THE MITRAL ANNULUS IN AN ASYMPTOMATIC PATIENT

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

A RARE CAUSE OF ACUTE ABDOMINAL PAIN: THE OMENTAL TORSION

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

ATRIAL FIBRILASYON SONUCU MULTIPLE ORGAN EMBOLISI

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

FALLING OR CEREBROVASCULAR EVENT?

5. İnternational Critıcal Care and Emergency medicine congress, 19 - 22 Nisan 2018 identifier identifier identifier

NADIR GÖRÜLEN BIR KONVÜLZIYON NEDENI SANTRAL SINIR SISTEMI TÜBERKÜLOMU

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

HEPATIK KOMA BILINÇ BULANIKLIĞI IÇIN YETERLI BIR NEDEN MI?

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

GEBELIKTE MYOM IÇI KANAMA

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

OTITIS MEDIA SONRASI GELIŞEN LATERAL SINÜS TROMBOZU

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

POSTEROANTERIOR AKCIĞER GRAFIDE TUZAKLAR

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

ATIPIK PNÖMONI LEJYONER HASTALIĞI

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

TRACHEOBRONCHOPATHIA OSTEOCHONDROPLASTICA. AN UNDERRECOGNIZED ENTITY?

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

HEMORRHAGIC SHOCK DUE TO CONDYLOMA ACUMININA HEMORRHAGE

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

ACİL SERVİSDE DERİ DÖKÜNTÜLÜ HASTA

5th International Critical Care and Emergency Medicine Congres, 19 - 22 Nisan 2018

Endovasküler Anevrizma Onarımı (EVAR) Sonrası Subkapsüler Splenik Hematom

1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Türkiye, 10 Mart 2018

Surgical Emergencies (General Surgery, Orthopedics, Brain Surgery, Cardiovascular, Anesthesia, ENT, Gynecology, Eye, etc.)Catastrophic Resulted Colorectal Perforation

XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress Bildiri Kitabı 18 - 21 Mayıs 2017 ANTALYA, 18 - 21 Mayıs 2017

Surgical Emergencies (General Surgery, Orthopedics, Brain Surgery, Cardiovascular, Anesthesia, ENT, Gynecology, Eye, etc.)Positionaly vena cava superior syndrom

XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress Bildiri Kitabı 18 - 21 Mayıs 2017 ANTALYA, 18 - 21 Mayıs 2017

Positionaly vena cava superior syndrom

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.42

Glob Vezikale ve Post-Renal Akut Böbrek Yetmezliğinin Nedeni Olarak Dev Mesane Tümörü

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.289

Strangüle Umblikal Herni de Geç Başvuru Sonucu Gelişen Nekrotizan Fasiit

Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.138

Bifazik Seyirli Karbonmonoksit İntoksikasyonu

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.187

Comparison of Nitrite and Leukocyte Esterase Levels with Urine Microscopy and Culture in Patients Considering Urinary Tract Infection

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.98

İNME ÖLÇEKLERİ VE SINIFLAMA SİSTEMLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE FAYDALARI

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Patients of Code Blue Profile

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.21

İntravenöz enjeksiyonla birlikte oluşan Organofosfat intoksikasyonu

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.138

Change of Hand Flora During the Shift in Emergency Service Staff

13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.13

Catastrophic Resulted Colorectal Perforation

Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd İntercontinental Emergency Medicine Congress, rd international Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.40

FMF HASTALARINDA APOPTOZ BİYOBELİRTEÇLERİ

ULUSLARARASI KATILIMLI Türk Klinik Biyokimya Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

SOLUNUM YOLLARININ DEĞERLENDİRİMESİ

CANDER HASTANE ÖNCESİ ACİL TIP VE PARAMEDİK, Prof. Dr. Başar CANDER, Editör, İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.339-356, 2019