Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Assistant Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Associate Degree İleri Yaşam Desteği Uygulamaları - II

 • Associate Degree İleri Yaşam Desteği Uygulamaları - I

 • Undergraduate ENTÜBASYON

 • Postgraduate NÖROLOJİK ACİLLER

 • Undergraduate GASTROİNTESTİNAL KANAMALI HASTAYA ACİL SERVİSDE YAKLAŞIM

 • Postgraduate GENİTO ÜRİNER SİSTEM MUAYENESİ

 • Postgraduate BAŞ BOYUN MUAYENESİ

 • Undergraduate ASİT BAZ BOZUKLUKLARI

 • Undergraduate RESUSSİTASYON TEKNİKLERİ VE SORUNLARI

 • Undergraduate SERUM SODYUM KONSTRASYONU BOZUKLUKLARI

 • Undergraduate İLERİ HAVA YOLU UYGULAMALARI

 • Undergraduate KULAK BURUN BOĞAZ ACİLLERİ

 • Undergraduate POSTPARTUM HEMORAJİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM

 • Undergraduate ZEHİRLENMEYE ACİL SERVİSDE YAKLAŞIM

 • Postgraduate KARDİYOVASKÜLER MUAYENE

 • Postgraduate SOLUNUM SİSTEMİ MUAYENESİ

 • Undergraduate ISI YANIKLARI

 • Undergraduate HİPERTANSİF ACİLLER

 • Undergraduate Resüstasyon teknikleri ve sorunları

 • Undergraduate ANAFLAKSİ

 • Undergraduate TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE TRİAJ

 • Undergraduate NORMAL DOĞUM VE EVRELERİ

 • Undergraduate PEDİATRİK HASTALARDA ENDOKRİN ACİLLER

 • Postgraduate ANAFLAKSİ

 • Undergraduate Sepsis Ve Septik Şok

 • Postgraduate AKUT KORONER SENDROMLARI

 • Postgraduate Sağlığın Değerlendirilmesi ve Fizik Muayene

 • Undergraduate ŞOK VE SIVI RESÜSTASYONU

 • Undergraduate Karın Ağrılı Hastaya acil servisde Yaklaşım

 • Undergraduate ÇEVRESEL ACİLLER

 • Undergraduate ZEHİRLENMELER YAKLAŞIM

 • Postgraduate HİPERTANSİF ACİLLER

 • Undergraduate TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

 • Associate Degree Acil Bakım Uygulaması

 • Associate Degree Acil Hasta Bakımı - III

 • Associate Degree Acil Yardım Ve Kurtarma Çalışmaları - III

 • Associate Degree Acil Hasta Bakımı - III

 • Postgraduate Hemşirelikte Veri Tabanı Oluşturma - I

 • Associate Degree Acil Hasta Bakımı - II

 • Associate Degree Acil Hasta Bakımı - II

 • Associate Degree Acil Yardım Ve Kurtarma Çalışmaları - III

 • Associate Degree İlk Yardım

 • Associate Degree Acil Hasta Bakımı - I

 • Associate Degree İlk Yardım

Advising Theses