Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Livestock guarding behaviour of Kangal dogs in their native habitat

APPLIED ANIMAL BEHAVIOUR SCIENCE, cilt.201, ss.61-66, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of different paternity test panels in sheep

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.42, ss.633-641, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Evaluation of Important Biomarkers in Healthy Cattle

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.20, ss.749-755, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Researches on Litter Size in Kangal Breed of Turkish Shepherd Dogs

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.674-676, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cost and Productivity Analysis for Puppy Production in Kangal Race Dog Production Companies in Sivas

Journal of Animal and Veterinary Advances, cilt.7, ss.1273-1275, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kangal köpeği yavrularında bakım-besleme

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, ss.44-47, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Determination of some blood parameters during pregnancy and lactation periods in healthy Akkaraman Kangal ewes

Eurasian Journal of Veterinary Sciences, cilt.32, ss.178-181, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serum Vitamin D Levels in Sheep with Caseous Lymphadenitis

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.28, ss.77-80, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study of some blood parameters and minerals in Akkaraman Kangal breed of sheep

Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, cilt.10, ss.532-534, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kangal Irkı Türk Çoban Köpeklerinin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.30, ss.91-95, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Study of some blood parameters and minerals in Akkaraman kangal breed of sheep

32. World Veterinary Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 17 Eylül 2015, ss.404

Kazeöz lenfadenitisli koyunlarda serum D vitamini düzeyleri

10.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.108

Sağlıklı sığırlarda serum neopterin IL-8 ve IFN seviyelerinin belirlenmesi

6.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013, ss.98-99

Sağlıklı Sığırlarda Serum Neopterin Interleukin 8 veInterderon Gamma Seviyelerinin Belirlenmesi

6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Kars, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2013