Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırık Ayna Yahut Osmanlı Aydınlarında Nesimî Tasavvuru

Türk DÜnyasını Aydınlatanlar: Nesimi, Turkey, 24 October 2019, pp.65-75

Edebiyatımızda Hz. Ebu Bekir

Hz. Ebu Bekir Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.233-240

Ahmedî’nin Yusuf u Züleyha’sına Dair

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 May 2018, pp.133-144

Ârif Bir Şair: Yunus Emre

IV. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, 4 - 05 May 2018, pp.99-108

Cem Sultan’ın Hayatı

Cem Sultan ve Dönemi, Bursa, Turkey, 16 - 18 March 2018, pp.67-79

Aşkın İki Yüzü Yahut Yunus’ta Mevlana Tesiri

III. Uuslararası Yunus Emre Sempozyumu ”Yunus’un Nefesi”, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2017, pp.135-148

Şemseddîn Sivâsî nin Umdetü l edîb fî Ta lîm ve t te dîb Adlı Risalesi

Şemseddin Sivasi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 - 19 April 2015, pp.87-98

Books & Book Chapters

Kadı Burhaneddin Divanı’xxnın Garip Hikâyesi: İsimsiz Şiirler

in: Kadı Burhaneddin Kitabı, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, pp.191-202, 2020

Klasik Fars Şiirinde Hz. Osman

in: Hz. Osman, , Editor, Sivas Cumhuriyet Ünivesitesi Yayınları, pp.383-395, 2020

Edebiyatımızda Hz. Ebu Bekir

in: Hz. Ebu Bekir, Prof. Dr. Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.233-240, 2019

Yesevî’xxden Yunus’xxa Hakîkat Dili Türkçe

in: Yunusun Dili, Alim yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.9-16, 2019

Dervişin Hakikat Dili ya da Yunus’un Erik Dalı

in: Yunusun Dili, , Editor, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, pp.89-102, 2019

Kırık Ayna Yahut Osmanlı Aydınlarında Nesimî Tasavvuru

in: Nesimi Kitabı, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.65-75, 2019

Fazlullah Moral’ın Mirâcu’n-nebî İsimli Eseri

in: Prof. Dr. Mehmet Arslan’xxa Armağan, , Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.311-331, 2019

Sırrı fâş etmek: Nesîmî ve Tasavvuf şiirimiz

in: Nesîmî Kitabı, Alim Yıldız-Yusuf Yıldırım, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.179-186, 2019

Ahmedî’nin Yusuf u Züleyha’sına Dair

in: Ahmedî Sempozyumu, Alim yıldız, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.133-144, 2018

Cem Sultan’ın Hayatı

in: Cem Sultan ve Dönemi, , Editor, Osmangazi Belediyesi, pp.67-79, 2018

Mustafa Takî'nin Sebîlürreşâd Dergisinde Yayımlanmış Yazıları

in: Mustafa Takî Sempozyumu, Alper Duran, Editor, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, pp.41-86, 2016