Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Weighted Trimean as a Regressor in the Estimate ofTheil-Sen Regression

International Journal of Innovative Technology and Interdisciplinary Sciences, vol.5, no.2, pp.892-906, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Covid-19 Pandemi Sürecinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yaklaşımları

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.5, pp.31-53, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The relationship between exchange rates, foreign trade and economic growth: An application on Turkey

Theoretical and Applied Economics, vol.3, no.628, pp.157-168, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YAKLAŞIMLARI

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), pp.31-53, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ANALYSIS OF PHYSICAL ACTIVITY STATES OF STUDENTS BETWEEN 7-16 AGE GROUP DURING COVID-19 PROCESS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.7, no.7, pp.101-115, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Use of Trimean in Theil-Sen Regression Analysis

BULLETIN OF ECONOMIC THEORY AND ANALYSIS, vol.6, no.1, pp.15-26, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

STUDENT’S CARDIOVASCULAR HEALTH AWARENESS DURING COVID-19 PANDEMIC PROCESS: THE CASE OF SİVAS, TURKEY

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.7, no.3, pp.137-149, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Kırpılmış Poisson Regresyon Analizi ve Bir Uygulama

Veri Bilimi, vol.4, no.1, pp.61-68, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

FUTBOL HAKEMLERİNİN SARGINLIK VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.75, pp.934-940, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

DOĞRUSAL OLMAYAN KOVARYANS ANALİZİ MODELLERİ İLE SOSYAL GÜVENLİK VERİLERİ ÜZERİNE UYGULAMA

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

CLASSIFICATION OF SUB-LEVELS IN TURKEY WITH GUSTAFSON-KESSEL METHOD

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.1, pp.248-260, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

12-14 YAŞ BADMİNTON SPORCULARININ SPORA KATILIMMOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.162-174, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Comparison of fuzzy clustering methods in economic freedom ranking in Asia-Pacific

Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, vol.7, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Kantil Regresyon Analizinde Bootstrap Tahmini

Erciyes UniversityJournal of Institue Of Science and Technology, vol.35, no.2, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BULUNDUKLARI İL EKONOMİSİNE KATKILARI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.2, no.1, pp.79-96, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Economic Freedom Index Calculation Using FCM

Alpha Numeric, vol.6, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: SivasÜzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.3, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ANALYSIS OF CHESS GRAND MASTERS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.11, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Parameter estimation in exponentiated exponential distribution based on Progressively Censored Survival Time Data

International Journal of Sciences & Applied Research, vol.3, no.7, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Lung Cancer Study with Tobit Regression Analysis Sivas Case

Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.3, pp.13-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

PARAMETER ESTIMATION IN THEIL SEN REGRESSIONANALYSIS WITH JACKKNIFE METHOD

Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, no.5, pp.28-41, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Lung Cancer Study with Tobit Regression Analysis Sivas Case

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal , vol.13, pp.13-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Parameter and confidence interval estimation of the extended exponential distribution from right censored survival time data

International Journal of Sciences & Applied Research, vol.3, no.3, pp.51-59, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet Üniversitesi nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı

İktisadi Yenilik Dergisi, vol.3, no.1, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Socioeconomic Development Index Ranking Calculations of Cities with fuzzy Clustering Method Case of Turkey

Theoretical and Applied Economics, vol.22, no.1, pp.233-244, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Confidence intervals estimation for survival function in weibul distribution based on censored survival time data

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.2, pp.401-407, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık Kümeleme Analizi ile İstatistiki Bölge Birimlerinin İBBS Mali Değişkenlere Göre Sınıflandırılması

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.149-165, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.2, pp.33-45, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

NON PARAMETRIC REGRESSION ESTIMATION FOR DATA WITH EQUAL VALUES

Europen Scientific Journal, vol.10, no.4, pp.70-82, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Basketball Turkish Airlines Euro League 2011 12 season poisson regression simulation modeling

International Journal of Academic Research, vol.5, no.5, pp.151-158, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Bedensel ve Sosyal Çoklu Zeka Puanlarında Sporun Etkisi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.23-29, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kritik Kriz Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.239-253, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2010 2011 Sezonunda Spor Toto Süper Lige Çıkan Bank Asya Takımlarının Logit Model ile İncelenmesi

Selçuk University Journal of Physical Education and Sport Science, vol.14, no.2, pp.262-267, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Enflasyon ve Enflasyon Tahminlemesi Üzerine bir Uygulama

KHO Bilim Dergisi, vol.12, no.1, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İ.İ.B.F ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YAKLAŞIMLARI

International Congress on Economics and Administrative Sciences: Crises, Uncertainties, Interrogations, Bingöl, Turkey, 12 November 2021 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YAKLAŞIMLARI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 11 - 13 November 2021 Sustainable Development

CREATION OF COVID-19 RISK MAPS USING SOCIOECONOMIC DATA AND FUZZY C-MEANS METHOD OF REGIONS IN TURKEY

IKSAD7THINTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, Ankara, Turkey, 09 October 2021 Sustainable Development

COPRAS VE BULANIK C-ORTALAMALAR YÖNTEMİ İLE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK ENDEKS HESAPLAMASI

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

TÜRKİYE GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELER ENDEKSİNİNGUSTAFSON-KESSEL YÖNTEMİ İLE HESAPLANMASI

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019 Sustainable Development

Badminton Sporcularının Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, Batumi, Georgia, 7 - 09 October 2019, pp.269-277

Badminton Sporcularının Mental İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi

3. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi, 7 October - 09 December 2019, pp.261-268

PARAMETER ESTIMATION WITH JACKKNIFE AND WEIGHTED MEDIAN IN NON-PARAMETRIC REGRESSION ANALYSIS

5th International Conference on New Trends in Econometrics Finance, Atina, Greece, 22 - 24 April 2019

PROPOSED INDEX CALCULATION FOR ECONOMICS RANKING

Second International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22 March 2018

FUTBOL HAKEMLERİNİN SARGINLIK VE ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

DÜNYA SPOR BİLİMLEERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Manisa, Turkey, 23 - 26 November 2017

Sivas Ekonomisinin Gelişmesi Önündeki Engeller

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2017, vol.2, pp.43-67

FUTRANÇ

15.uLUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

MULTİVARİATE OPTİMİZATİON OF COPPER DETERMİNATİON BY FLOW-İNJECTİON POTENTİOMETRİC SYSTEM

International Conference on Computational and StatisticalMethods in Applied Sciences, 9 - 11 November 2017

Fuzzy Clustering based Regression Model Forecasting: Weighted by Gustafson-Kessel Fuzzy Clustering Algorithm

1st International Web Conference on Forecasting – IWCF’2017, 16 - 18 October 2017

BULANIK KÜMELEME ANALİZİNDE KÜME GEÇERLİLİKİNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

CLASSIFICATION OF EUROPEAN COUNTRIES BY ECONOMIC FREEDOM DATA

12th International Conference on Social Sciences, Netherlands, 19 - 20 May 2017

Mood Brown Regresyon Analizinde Düzeltilmiş Ortalama ve Jackknife Parametre Tahmini

17th International Symposium on Econometrics, Operation Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016

Satranç Takım Maçlarında Klasman Avantajı Türkiye Kulüpler Satranç Ligi Çalışması

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

Çok uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı: Sivas Üzerine Bir Uygulama

2. uluslararası kafkas- orta asya dış ticaret ve lojistik kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.505-516

Economic Freedom Index Calculation Using Fuzzy Clustering Method

2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Empirical Finance, Selanik, Greece, 6 - 07 May 2016

Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Belirlenen Ekonomik Göstergeler ile Sınıflandırılması

International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.305-310

Tobit Regresyon Analizi ile Akciğer Kanseri Çalışması Sivas İli Örneği

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

Bulanık Kümeleme Yöntemi ile İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeks Sıralaması Hesaplanması

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 28 May 2013 Sustainable Development

Eşit Bağımsız Değerli Verilerde Parametrik Olmayan Regresyon Tahmini

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 24 - 28 May 2013

Fuzzy Approach to Balanced NIM Game

1st International Symposium on Computing in Science & Engineering, 3 - 05 June 2010

A Hybrid Fuzzy Cluster Validity for Fuzzy Clustering

1st International Fuzzy Systems Symposium FUZZYSS’09, 1 - 02 October 2009

Books & Book Chapters

USE OF WEIGHTED MEDIAN IN THEIL-SEN REGRESSION ANALYSIS

in: CURRENT METHODS AND APPLICATIONS IN ECONOMETRICS, Nilgün Çil, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.163-176, 2021

İSTATİSTİK 1

Seçkin Yayıncılık, 2019

İSTATİSTİK 2

Seçkin Yayıncılık, 2018