Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN AYAK SESLERİ: ZENOFOBİNİN PATOLOJİK NORMALLEŞMESİ

Alternatif Politika, vol.12, no.1, pp.114-144, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Kamu Yönetimi Lisans Eğitimi ve Öğrenci Tercihinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.507-526, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

”Kendiliğindenlik ve Güdümlülük” Tartışmaları Çerçevesinde 15 Temmuz’a Bakmak

Liberal Düşünce Dergisi, no.87, pp.89-105, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi : Göç ve Güvenlik Eksenli Politikalar

13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.852-867

KAMU YÖNETİMİ LİSANS EĞİTİMİ TERCİHİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU

16. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Kayseri, Turkey, 21 - 23 February 2019, pp.120-121

2018 Seçim Beyannamelerinde Suriyeli Göçmenler Sorununun Ele Alınışı ve Çözüm Önerileri

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018

FARKLI HÜKÜMET SİSTEMLERİ YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİMİ GEREKTİRİR Mİ?

12. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Kırıkkale, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.706-716

TÜRKİYE’NİN TÜRK DÜNYASI VİZYONU: TİKA FAALİYETLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

International Central Asia Symposium, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 20 April 2018, pp.385-398

Orta Asya Türk Devletlerinin Liberal Demokrasi ile İmtihanı

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.58-59

YÖNETİŞİM ODAKLI DEĞİŞİMİN STRATEJİK PLANLARDAKİİZDÜŞÜMÜ: SİVAS BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

11. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1106-1117

Books & Book Chapters

TÜRKIYE’DEKI SIYASAL PARTILERIN GEÇICI KORUMA ALTINDAKI SURIYELILER SORUNUNA BAKIŞI ÜZERINE BIR İNCELEME

in: İKTISADI VE İDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR, FİLİZ TUFAN EMİNİ VE ERKAN ARSLAN, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.93-123, 2021 Creative Commons License

TÜRKİYE’DEKİ SİYASAL PARTİLERİN GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKI SURİYELİLER SORUNUNA BAKIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR, TUFAN EMİNİ, Filiz ve ARSLAN, Erkan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.93-123, 2021

MECMUA ve CERİDE: BİR GÜNDELİK HABER AKIŞI OLARAK MODERNLİK

in: TÜRK MODERNLEŞMESİ Nesneler ve Semboller, Ertugay, Fatih, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.235-260, 2021

Uluslararası Göç, Türkiye’de Göç Yönetimi ve Entegrasyon Politikaları: Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler

in: Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar, Şeniz Anbarlı Bozatay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.245-270, 2020

Robert Michels ve Oligarşinin Tunç Kanunu

in: YÖNETİM Kuram ve Teknikler, KARTAL Nazım, DEMİR Konur Alp, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.433-437, 2018