Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 Küresel Çevre Problemleri ve İklim Değişikliği başlıklı bir sunumum olacaktır. TÜBİTAK Bilim söyleşileri başvuru sonucu ektedir

    Çalışma Grubu

    Sivas, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 214

h-indeksi (WOS): 7