Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

REMOVAL OF TETRACYCLINE FROM AQUEOUS SOLUTIONS USING NANOSCALE ZERO VALENT IRON AND FUNCTIONAL PUMICE MODIFIED NANOSCALE ZERO VALENT IRON

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT, cilt.25, sa.3, ss.223-233, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

POTENTIAL OF PUMICE MODIFIED WITH IRON(III) FOR COPPER REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS

ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, cilt.43, sa.3, ss.165-180, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

S. cerevisiae cells modified with nZVI: a novel magnetic biosorbent for nickel removal from aqueous solutions

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.57, sa.16, ss.7196-7208, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of tetracycline from wastewater using pumice stone: equilibrium, kinetic and thermodynamic studies

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.12, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Removal of copper from aqueous solutions using biosolids

DESALINATION, cilt.239, ss.167-174, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of methylene blue by using biosolid

Global Nest Journal, cilt.8, sa.2, ss.113-120, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Removal of copper from aqueous solutions by phosphate rock

DESALINATION, cilt.181, ss.303-311, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Afet Yönetiminde Atık Yönetimi

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.236-246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kimyasal Kontaminantların Çevre Sağlığı ve Gıda Güvenliği Üzerine Etkileri

Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.170-195, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aljinat TiO2 Alg Kompozitinin Sentezi ve Sulu Çözeltilerden TetrasiklinGideriminde Kullanılabilirliği ve Karakterizasyonu

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.130-135, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dioksin ve Benzeri Bileşiklerin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞAL VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ ANAEROBİK ÇAMUR KULLANILARAK METİLEN MAVİ BOYASININ BİYOSORPSİYONU DENGE KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMALAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.13, sa.41, ss.13-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis of nZVI and Their Availability for Cationic Dye Removal: Taguchi Method

Uluslararası Teknoloji Bilimi ve Tasarım Sempozyumu, 27 - 29 Haziran 2018

Sularda alg ve siyonabakteri kaynaklı koku problemlerine bakış

İZSU 2017 Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi Kongresi-4. Uluslararası Su Kongresi, 2 - 04 Kasım 2017

Damacana Sularının Mikrobiyolojik Kalitesine Su Pompalarının Etkisi

3. ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ, MARMARİS, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2016

Nanostructured iron III copper II binary oxide A novel material for enhanced safranin and crystal violet removal from aqueous solutions

1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS), GİRESUN, 31 Ağustos - 03 Eylül 2016

Kinetics and Mechanisms of Biosorption Of Copper Ion Onto Waste Yeast S Cerevisae

International Conference On Plants&Environmental Pollution, 6-11 July 2009, Kayseri, Turkey, 6 - 11 Temmuz 2009

Tetracycline Removal Via Waste Turkish Coffee Ground

INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ICOCEE – CAPPADOCIA, 20 - 23 Mayıs 2015

Removal of Eriochrome Black T From Aqueous Solutions Using nZVI and S cerevisiae modified with nZVI

INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ICOCEE –CAPPADOCIA, 20 - 23 Mayıs 2015

Removal of Tetracycline From Aqueous Solutions by Nanostructured Fe III Cu II Binary Oxide

INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, ICOCEE –CAPPADOCIA, 20 - 23 Mayıs 2015

Nanomalzemelerin Toksikolojisi

2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY, ADIYAMAN, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2014

Metilen mavisi boyar maddesinin yüksüz nano demir iyonları nzvı ile giderimi

Uluslarası katılımlı çevre sempozyumu, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2013

Demir modifiyeli ponza kullanarak içme sularından doğal organik maddelerin giderimi

10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Çevre Yönetimi, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2013

Sulardan florür giderimi ve literatür Taraması

2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2013, Denizli., Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013

Dioksinlerin insan ve çevre sağlığına etkileri

2. Ulusal Çevre ve İnsan Sağlığı Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2013, Denizli, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013

Spiruline platensis kullanılarak sulu çözeltilerden metilen mavisinin biyosorpsiyonun denge ve kinetik çalışmaları

1. Ulusal Disiplinlerarası Çevre Kongresi, 14-16 Mayıs 2012, Sakarya., Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2012

Removal of COD and Cationic Dye from Aqueous Solutions by Fe 2 H2O2 and Cu 2 H2O2 Processes

8th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, Proceedings Volume II, 22-24 June 2011 Çeşme, İzmir, Turkey, 22 - 24 Haziran 2011

Removal of Cationic Dye Methylene Blue Using Yeast Culture K Marxianus Kinetics and Equilibrium Studies

7th International Conference Organic Resources In The Carbon Economy, ORBIT 2010, 29 Haziran - 03 Temmuz 2010

Removal Of C Yellow And R Blue By Using Filter Cake

The 14th Symposium On Environmental Pollution And Its Impact On Life In The Mediterranean Region With Focus On Environment And Health, 10-14 October 2007, Sevilla, Spain, 10 - 14 Ekim 2007

Biosorption of Copper II from Aqueous Solutions By Using Saccharomyces Cerevisiae

The 14th Symposium On Environmental Pollution And Its Impact On Life In The Mediterranean Region With Focus On Environment And Health, 10-14 October 2007, Sevilla, Spain, 10 - 14 Ekim 2007

Removal of Maxilon Red by Using Biosolid

Proceedings of SECOTOX Conference and the International Conference on Environmental Management Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Volume II, 24-28 June 2007 Skiathos, Greece, 24 - 28 Haziran 2007

Removal of Methylene Blue by Using Biosolid

Proceedings of The 9th International Conference on Environmental Science and Technology, 1-3 September 2005, Rhodes Island, Greece, 1 - 03 Eylül 2005

Ammonium Removal From Municipal Wastewaters Using Natural Turkish Dogantepe Zeolite

Fifth Specialised Conference On Small Water and Wastewater Treatment Systems, 24 Eylül - 26 Aralık 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Kinetics and Mechanisms of Biosorption of Copper Ion onto Waste Yeast (S. Cerevisiae)

Plants, Pollutants and Remediation, Münir Öztürk Muhammad Ashraf Ahmet Aksoy M.S.A. Ahmad Khalid Rehman Hakeem, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.381-390, 2015