Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2002 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Farklı biyosorbentler üzerine Cu(II), Ni(II) ve metilen mavisi biyosorpsiyonunu kesikli ve sürekli sistemlerde incelenmesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2002 Yüksek Lisans

  Doğantepe (Amasya) zeolitinin (klinoptilolit) atıksulardan amonyak iyonu gideriminde kullanılabilirliğinin araştırılması

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (Yl) (Tezli)