Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

 • 2004 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2016 Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Yüksek Lisans Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi Lab.

 • Lisans Malzeme

 • Lisans Çevre Sağlığı

 • Yüksek Lisans Kirleticilerin Katı Yüzeylere Adsorpsiyonu ve Desorpsiyonu

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Toprak Kirliliği ve Kontrolü

 • Yüksek Lisans İçme Suyu Kalitesi

 • Yüksek Lisans Mikro Kirleticilerin Çevreye Olan Etkileri ve Kontrol Yöntemleri

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi

 • Lisans MALZEME

 • Yüksek Lisans KİRLETİCİLERİN KATI YÜZEYLERE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU

 • Lisans Çevre Sağlığı

 • Yüksek Lisans İÇME SUYU KALİTESİ

 • Yüksek Lisans SEMİNER

 • Lisans ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans UZMANLIK ALANI

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi

 • Yüksek Lisans MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ

 • Lisans TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

 • Lisans MÜHENDİSLİK PROJELERİ

 • Yüksek Lisans SU VE ATIKSU MİKROBİYOLOJİSİ

 • Lisans ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB.

 • Lisans ÇEVRE SAĞLIĞI

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans BİTİRME ÖDEVİ

 • Lisans TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

 • Yüksek Lisans UZMANLIK ALANI

 • Yüksek Lisans İÇME SUYU KALİTESİ

 • Yüksek Lisans SU VE ATIKSU MİKROBİYOLOJİSİ

 • Lisans MÜHENDİSLİK PROJELERİ

 • Lisans ÇEVRE SAĞLIĞI

 • Lisans BİTİRME ÖDEVİ

 • Yüksek Lisans KİRLETİCİLERİN KATI YÜZEYLERE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU

 • Lisans MALZEME

 • Yüksek Lisans MİKROKİRLETİCİLERİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİ VE KONTROL YÖNTEMLERİ

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi Lab.

 • Lisans Toprak Kirliliği ve Kontrolü

 • Lisans ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

 • Lisans ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LAB.

 • Lisans Malzeme

 • Lisans Çevre Mikrobiyolojisi

 • Lisans Çevre Ekolojisi

 • Lisans Çevre Ekolojisi

 • Yüksek Lisans Çevresel Nanoteknoloji

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Lisans Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı