Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LAVANTANIN SİVAS EKOLOJİK ŞARTLARINDA UÇUCU YAĞ ORANIN VE KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFICRESEARCHES, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.357-365

Determination Of Heavy Metal Levels Of Sugar Beet Plant And Soil Collected From Different Regions

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017, ss.854

Production Techniques of Madimak Tea (Polygonum cognatum Meissn)

International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 9 - 12 Mayıs 2017