Prof. ÇAĞDAŞ DEMREN


Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Sosyal ve Kültürel Antropoloji


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

8

Education Information

2001 - 2007

2001 - 2007

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Dr), Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Yl) (Tezli), Turkey

1993 - 1998

1993 - 1998

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Language, Hıstory And Geography, Department Of Socıal Anthropology And Ethnology, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Kahvehane erkekliği: Ankara'da bir gecekondu mahallesi örneği

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Dr)

2001

2001

Postgraduate

Ataerkillik ve erkeklik biçimlerinin karşılıklı ilişkileri ve etkileşimleri

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Deputy Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

2016 - Continues

2016 - Continues

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

2012 - Continues

2012 - Continues

Farabi Program Institutional Coordinator

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

2012 - Continues

2012 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Non Academic Experience

2002 - Continues

2002 - Continues

Öğretim Üyesi

Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Antropolojiye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Feminizm ve Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Etnografik Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Antropolojide Kuramlar ve Kuramcılar

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Cinsiyet

Postgraduate

Postgraduate

Antropoljik Açıdan Ortadoğu

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Etnik Kültürleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojide Araştırma Yönt. ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Antropoloji Semineri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojide Temel Kavramlar ve Terimler

Postgraduate

Postgraduate

Antrapoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Antropolojide Kuram Ve Kuramcılar

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojide Temel Kavramlar ve Terimler

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri

Postgraduate

Postgraduate

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Etnografik Metinler

Undergraduate

Undergraduate

Dünya Etnik Kültürleri

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Antropolojide Kuramlar ve Kuramcılar

Undergraduate

Undergraduate

Akrabalık ve Sosyal Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Antropoloji Semineri

Undergraduate

Undergraduate

Toplumsal Cinsiyet

Undergraduate

Undergraduate

Akrabalık ve Sosyal Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Sanayi Antropolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sanayi Antropolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojide Araştırma Yönt. ve Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

Türkiyenin Sosyo-Kültürel Yapısı

Postgraduate

Postgraduate

Etnisite ve Kimlik

Undergraduate

Undergraduate

Türkiyenin Sosyo-Kültürel Yapısı

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi/Tezi

Undergraduate

Undergraduate

Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Geleneksel Beden Süslemeleri ve Sembolizm

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi/Tezi

Undergraduate

Undergraduate

Kültürel Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Sanayi Antropolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Geleneksel Beden Süslemeleri ve Sembolizm

Undergraduate

Undergraduate

Kültürel Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Sanayi Antropolojisi

Postgraduate

Postgraduate

Modernizm, Postmodernizm ve Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Kül. ve Toplumsal Örg. İlgili Tem. Kavram ve Ter.

Undergraduate

Undergraduate

Sanayi Antropolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Kül. ve Toplumsal Örg. İlgili Tem. Kavram ve Ter.

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Kültürel Antropoloji

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye nin Toplumsal Yapısı

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Antropolojide Arş. Yöntem Ve Tek.

Undergraduate

Undergraduate

Felsefi Antropoloji

Advising Theses

2015

2015

Postgraduate

Çocuk oyun ve oyunları bağlamında toplumsal cinsiyet inşası

DEMREN Ç. (Advisor)

S.AYTEKİN(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türklerde Savaşcı Kadınlar ve Amazon Miti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

DEMREN Ç.

Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, 15 - 16 May 2019

2017

2017

SEYAHATNAME VE ANTROPOLOJİK MERAK

DEMREN Ç.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

2013

2013

Bir Korku Unsuru Olarak Su

Demren Ç.

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 7 - 08 November 2013, pp.206-211

2014

2014

Ergen Erkekler Aile İçinde Erkek Öznelliğine Dair İzlenimler

Demren Ç.

Cinselliği ve Rolleri ile Güçlü Erkeklik, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2014, pp.55-59

2011

2011

Kentini Arayan Kadınlar - Murathan Munganın Kadından Kentler İsimli Eserinin Öznellik Bağlamında Tahlili

Demren Ç.

Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.779-787

2011

2011

Tattoo and Henna as Body Inscription in Anatolian Culture

Demren Ç.

CECT - Belief, Tradition and Identity as Vernacular Practices: Current Issues in Ethnology and Folkloristics , Tartu, Estonia, 3 - 04 May 2011

2009

2009

Hayattan Çoşku Duymanın Kültürel Yapılanması Olarak Eğlence

Demren Ç.

Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu: Halk Kültüründe Eğlence, Kocaeli, Turkey, 11 - 13 December 2009, pp.237-239

2009

2009

Yaşlılık ve Erkeklik

Demren Ç.

V. Ulusal Yaşlılık Kongresi , Sivas, Turkey, 7 - 08 May 2009, pp.243-249

2004

2004

Hegemonik Erkeklik – Erkeklik Kavramlarına Antropolojik Bir Bakış

Demren Ç.

II. Ulusal Antropoloji Konferansı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2004, pp.274-292

Books & Book Chapters

2021

2021

Antropolojik Kuramlar Açısından Din

Demren Ç.

in: Kültür Kuramı ve Kavramı, Prof. Dr. Hüseyin Türk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.171-193, 2021

2020

2020

Gerontokrasi: Antropolojik Bir Yaklaşım

DEMREN Ç.

in: Yaşlılık - Yeni Yüzyılın Gerçeği, Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.337-352, 2020

2019

2019

Perceptions of Syrian İmmagrants Residing in Sivas Province Centre and Patriarchal Negotiations

Demren Ç.

in: War, Migration and Experiences of Coexistence, Meryem Bulut,Kadriye Şahin, Editor, Transnational Press London, London, pp.31-42, 2019

2014

2014

Kahvehane Erkekliği

DEMREN Ç.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014

2009

2009

Erkeklik

Demren Ç.

in: Antropoloji Sözlüğü, Kudret Emiroğlu Suavi Aydın, Editor, Bilim ve Sanat Kitabevi, Ankara, pp.266-268, 2009

2005

2005

Hegemonik Erkeklik – Erkeklik Kavramlarına Antropolojik Bir Bakış

Demren Ç.

in: Gelenekten Geleceğe Antropoloji, Belkıs Kümbetoğlu,Hande Birkalan Gedik, Editor, Epsilon Yayınları, İstanbul, pp.274-292, 2005

2003

2003

Erkeklik, Ataerkillik ve İktidar İlişkileri

Demren Ç.

in: Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Ayşe Akın, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.33-44, 2003

Other PublicationsScholarships

2011 - 2011

2011 - 2011

Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği

University