Prof.Dr.

ÇAĞDAŞ DEMREN


Edebiyat Fakültesi

Antropoloji Bölümü

Sosyal ve Kültürel Antropoloji

Eğitim Bilgileri

2001 - 2007

2001 - 2007

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Dr), Türkiye

1998 - 2001

1998 - 2001

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1993 - 1998

1993 - 1998

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji Ve Etnoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Kahvehane erkekliği: Ankara'da bir gecekondu mahallesi örneği

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Dr)

2001

2001

Yüksek Lisans

Ataerkillik ve erkeklik biçimlerinin karşılıklı ilişkileri ve etkileşimleri

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2021 - Devam Ediyor

2021 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Farabi Koordinatörü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Antropolojiye Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Feminizm ve Antropoloji

Lisans

Lisans

Etnografik Metinler

Lisans

Lisans

Antropolojide Kuramlar ve Kuramcılar

Lisans

Lisans

Toplumsal Cinsiyet

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Antropoljik Açıdan Ortadoğu

Lisans

Lisans

Dünya Etnik Kültürleri

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojide Araştırma Yönt. ve Teknikleri

Lisans

Lisans

Antropoloji Semineri

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojide Temel Kavramlar ve Terimler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Antrapoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Antropolojide Kuram Ve Kuramcılar

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojide Temel Kavramlar ve Terimler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Toplumsal Cinsiyet Kimlikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Etnografik Metinler

Lisans

Lisans

Dünya Etnik Kültürleri

Lisans

Lisans

Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi

Lisans

Lisans

Antropolojide Kuramlar ve Kuramcılar

Lisans

Lisans

Akrabalık ve Sosyal Organizasyon

Lisans

Lisans

Antropoloji Semineri

Lisans

Lisans

Toplumsal Cinsiyet

Lisans

Lisans

Akrabalık ve Sosyal Organizasyon

Lisans

Lisans

Sanayi Antropolojisi

Lisans

Lisans

Sanayi Antropolojisi

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojide Araştırma Yönt. ve Teknikleri

Lisans

Lisans

Türkiyenin Sosyo-Kültürel Yapısı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Etnisite ve Kimlik

Lisans

Lisans

Türkiyenin Sosyo-Kültürel Yapısı

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Antropoloji

Lisans

Lisans

Antropoloji

Lisans

Lisans

Geleneksel Beden Süslemeleri ve Sembolizm

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi/Tezi

Lisans

Lisans

Kültürel Antropoloji

Lisans

Lisans

Sanayi Antropolojisi

Lisans

Lisans

Geleneksel Beden Süslemeleri ve Sembolizm

Lisans

Lisans

Kültürel Antropoloji

Lisans

Lisans

Sanayi Antropolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modernizm, Postmodernizm ve Antropoloji

Lisans

Lisans

Kül. ve Toplumsal Örg. İlgili Tem. Kavram ve Ter.

Lisans

Lisans

Sanayi Antropolojisi

Lisans

Lisans

Kül. ve Toplumsal Örg. İlgili Tem. Kavram ve Ter.

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Kültürel Antropoloji

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Sosyal Organizasyon

Lisans

Lisans

Sosyolojiye Giriş

Lisans

Lisans

Türkiye nin Toplumsal Yapısı

Lisans

Lisans

Sosyal Antropolojide Arş. Yöntem Ve Tek.

Lisans

Lisans

Felsefi Antropoloji

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Şiddet Dili ve Vicdan

Demren Ç.

Asos Journal, cilt.1, sa.1, ss.226-237, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Kültüre Yeniden Bakmak

Demren Ç.

Kebikeç , sa.27, ss.25-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Ortadoğu’da Ataerkillik ve Erkeklik İlişkileri

Demren Ç.

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.321-329, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Kadınlık Dolayımıyla Erkeklik Öznelliği

Demren Ç.

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.32, ss.73-92, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türklerde Savaşcı Kadınlar ve Amazon Miti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

DEMREN Ç.

Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi, 15 - 16 Mayıs 2019

2017

2017

SEYAHATNAME VE ANTROPOLOJİK MERAK

DEMREN Ç.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 Mayıs 2017

2013

2013

Bir Korku Unsuru Olarak Su

Demren Ç.

Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2013, ss.206-211

2014

2014

Ergen Erkekler Aile İçinde Erkek Öznelliğine Dair İzlenimler

Demren Ç.

Cinselliği ve Rolleri ile Güçlü Erkeklik, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2014, ss.55-59

2011

2011

Kentini Arayan Kadınlar - Murathan Munganın Kadından Kentler İsimli Eserinin Öznellik Bağlamında Tahlili

Demren Ç.

Woman 2011 - 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, ss.779-787

2011

2011

Tattoo and Henna as Body Inscription in Anatolian Culture

Demren Ç.

CECT - Belief, Tradition and Identity as Vernacular Practices: Current Issues in Ethnology and Folkloristics , Tartu, Estonya, 3 - 04 Mayıs 2011

2009

2009

Hayattan Çoşku Duymanın Kültürel Yapılanması Olarak Eğlence

Demren Ç.

Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu: Halk Kültüründe Eğlence, Kocaeli, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2009, ss.237-239

2009

2009

Yaşlılık ve Erkeklik

Demren Ç.

V. Ulusal Yaşlılık Kongresi , Sivas, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2009, ss.243-249

2004

2004

Hegemonik Erkeklik – Erkeklik Kavramlarına Antropolojik Bir Bakış

Demren Ç.

II. Ulusal Antropoloji Konferansı, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Haziran 2004, ss.274-292

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Gerontokrasi: Antropolojik Bir Yaklaşım

DEMREN Ç.

Yaşlılık - Yeni Yüzyılın Gerçeği, Prof. Dr. Velittin Kalınkara, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.337-352, 2020

2019

2019

Perceptions of Syrian İmmagrants Residing in Sivas Province Centre and Patriarchal Negotiations

Demren Ç.

War, Migration and Experiences of Coexistence, Meryem Bulut,Kadriye Şahin, Editör, Transnational Press London, London, ss.31-42, 2019

2014

2014

Kahvehane Erkekliği

DEMREN Ç.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2014

2009

2009

Erkeklik

Demren Ç.

Antropoloji Sözlüğü, Kudret Emiroğlu Suavi Aydın, Editör, Bilim ve Sanat Kitabevi, Ankara, ss.266-268, 2009

2005

2005

Hegemonik Erkeklik – Erkeklik Kavramlarına Antropolojik Bir Bakış

Demren Ç.

Gelenekten Geleceğe Antropoloji, Belkıs Kümbetoğlu,Hande Birkalan Gedik, Editör, Epsilon Yayınları, İstanbul, ss.274-292, 2005

2003

2003

Erkeklik, Ataerkillik ve İktidar İlişkileri

Demren Ç.

Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın, Ayşe Akın, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.33-44, 2003

Diğer YayınlarBurslar

2011 - 2011

2011 - 2011

Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği

Üniversite