Prof.Dr.

MUSTAFA DEĞİRMENCİ


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Eğitim Bilgileri

1982 - 1989

1982 - 1989

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Türkiye

1980 - 1982

1980 - 1982

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Türkiye

1974 - 1979

1974 - 1979

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1989

1989

Doktora

Köprüçay havzası ve dolayının (Antalya) karst hidrojeolojisi incelemesi

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D.

1982

1982

Yüksek Lisans

Peçeneközü Yöresinin (Tuz Gölü doğusu) Hidrojeolojiİncelemesi

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D.

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Su Kirliliği ve Kontrolü, Su Temini ve Arıtımı, Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

1999 - 2004

1999 - 2004

Doç.Dr.

1991 - 1999

1991 - 1999

Yrd.Doç.Dr.

1980 - 1991

1980 - 1991

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2010 - 2016

2010 - 2016

Enstitü Müdürü

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2005 - 2016

2005 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2010 - 2014

2010 - 2014

Bölüm Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hidrolik

Lisans

Lisans

Su Kirliliği ve Kontrolu

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Doktora

Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Lisans

Lisans

Hidroloji

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Lisans

Lisans

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Lisans

Lisans

Hidroloji

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Su Kirliliği ve Kontrolü

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

Hidrolik

Lisans

Lisans

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Lisans

Lisans

Su Kirliliği ve Kontrolu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentsel Su Temininde Alternatif Kaynaklar ve İncelenmesi

Lisans

Lisans

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Lisans

Lisans

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre Hidrojeolojisi

Lisans

Lisans

Mühendislik Projeleri

Lisans

Lisans

Mühendislik Projeleri

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Lisans

Lisans

Akışkanlar Mekaniği

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

WINDROW COMPOSTING OF WASTE SLUDGE AND EFFECTS COMPOSTS ON PLANT GROWTH AND SOIL CHARACTERISTICS

Yildiz S. , Degirmenci M. , Kaplan M.

GLOBAL NEST JOURNAL, cilt.18, sa.3, ss.652-664, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2005

2005

Lead (II) removal from natural soils by enhanced electrokinetic remediation

Altin A., Degirmenci M.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, cilt.337, ss.1-10, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

The Effect of BOD5 and Flowrate of Actived Sludge System on Investment and Energy Costs

Değirmenci M.

International Journal Of Environment And Pollution, cilt.23, sa.4, ss.425-437, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Lead (II) removal from natural sandy soils by enhanced electrokinetic remediation

Altin A., Altin S., Atmaca E. , Degirmenci M.

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, cilt.73, sa.3, ss.551-560, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2003

2003

Characteristics and treatability of hospital (medical) wastewaters

Altin A., Altin S., Degirmenci M.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.12, sa.9, ss.1098-1108, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2001

2001

Water quality problems of a gypsiferous watershed: Upper Kizilirmak basin, Sivas, Turkey

Kacaroglu F., Degirmenci M. , Cerit O.

WATER AIR AND SOIL POLLUTION, cilt.128, ss.161-180, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Kayseri Kenti Yer Altı Sularının Arsenik Kirliliği Açısından Değerlendirilmesi

YAZICI M. , DEĞİRMENCİ M. , SÖZÜDOĞRU O., EKMEKÇİ M., ATMACA E. , TEZCAN L., et al.

Karaelmas Science and Engineering Journal, cilt.5, sa.1, ss.16-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Changes in Temperature Humidity Microorganism Parameters during Soilification Sewage Sludge

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.1, sa.2, ss.23-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Groundwater of Kayseri Evaluation in Term of Arsenic Contamination

YAZICI M. , DEĞİRMENCİ M. , SÖZÜDOĞRU O., EKMEKÇİ M., ATMACA E. , TEZCAN L.

Karaelmas Science and Engineering Journal, cilt.5, sa.1, ss.16-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılması Sırasında Sıcaklık Nem ve Mikroorganizma Parametrelerindeki Değişimler

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

nternational Journal of Scientific and Technological Research Journal, cilt.1, sa.2, ss.23-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Hydrogeological Properties Of The Drinking Water Aquifers In Kayseri City

Değirmenci M. , Yazıcı M. , Tezcan L., Ekmekçi M., Sözüdoğru O., Atmaca E.

International Refereed Journal of Engineering And Sciences, sa.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Arıtma Çamurlarının Topraklaştırılmasının Uygulanabilirliği Ve Maliyet Analizi

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

S.Ü. Müh. Mim. Fak.Derg., cilt.2, sa.1, ss.9-20, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Sivas 4 Eylül Barajı ve Kollarındaki Su Kalitesinin İncelenmesi

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

9 Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.46-56, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi, sa.30, ss.46-56, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sivas Kenti Mevcut İçme Suyu Temini ve Bazı Çözüm Önerileri

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, ss.125-130, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Flowrate and Pollution Characteristics of Domestic Wastewater

Değirmenci M.

Intenational Journal of Environmental Pollution, cilt.19, sa.3, ss.259-270, 2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Yeraltısuyu Seviyelerinin Geleceğe Dönük Öngörü Tahminlerinin Zaman Serisi Analizleriyle İncelenmesi

NAMKHA O., EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M.

HİDRO’xx2018 Ulusal Hdrojeoloj ve Su Kaynakları Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018

2017

2017

Assessment Of Heavy Metals Analyses Using Multivariate Statistical Techniques In Relation To Drinking Water Standards: A Case Study from Turkey

Namhkai O., EKMEKÇİ M., TEZCAN L., DEĞİRMENCİ M. , TATLIDİL H. H.

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress: IRSYS 2017, Konya, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2017

2014

2014

Yeraltısularında Arsenik Problemi

YAZICI M. , DEĞİRMENCİ M.

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Mart 2014

2014

2014

Yeraltısuyu Kirliliği Çalışmalarında DRASTIC Yönteminin Kullanımı

YAZICI M. , DEĞİRMENCİ M. , SÖZÜDOĞRU O.

2. International Symposium On Environment and Moralıty, Adıyaman, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2014

2013

2013

Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme

EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M. , Namkhai O., TEZCAN L., YAZICI M. , ATMACA E.

2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Sağlıklı Bir Çevre İçin Jeoloji ve Tıp Bilimi Bildiriler Kitabı, Türkiye, 4 Aralık - 06 Ekim 2013, ss.35-42

2011

2011

Occurence of PAH Contamination in a Volcanic Rock Aquifer in Relation to Paleoenvironmental Development

EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M. , TEZCAN L.

EGU (European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Avusturya, 3 - 08 Nisan 2011

2009

2009

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları

YILDIZ S. , DEĞİRMENCİ M.

II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2009, ss.175-185

Bilirkişi RaporlarıAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 103

h-indeksi (WOS): 4

Jüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi