Prof. MUSTAFA DEĞİRMENCİ


Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi


Research Areas: Environmental Engineering, Environmental Technology, Environmental Impact Assessment, Water Pollution and Control, Water Supply and Treatment, Soil and Groundwater Pollution and Control, Engineering and Technology

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

110

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

116

H-Index (Scopus)

4

Project

8

Thesis Advisory

19
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1982 - 1989

1982 - 1989

Doctorate

Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

1980 - 1982

1980 - 1982

Postgraduate

Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D., Turkey

1974 - 1979

1974 - 1979

Undergraduate

Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

1989

1989

Doctorate

Köprüçay havzası ve dolayının (Antalya) karst hidrojeolojisi incelemesi

Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D.

1982

1982

Postgraduate

Peçeneközü Yöresinin (Tuz Gölü doğusu) Hidrojeolojiİncelemesi

Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği A.B.D.

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Environmental Engineering

Environmental Technology

Environmental Impact Assessment

Water Pollution and Control

Water Supply and Treatment

Soil and Groundwater Pollution and Control

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2004 - Continues

2004 - Continues

Professor

1999 - 2004

1999 - 2004

Associate Professor

1991 - 1999

1991 - 1999

Assistant Professor

1980 - 1991

1980 - 1991

Research Assistant

Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Managerial Experience

2010 - 2016

2010 - 2016

Director of The Institution

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2005 - 2016

2005 - 2016

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2010 - 2014

2010 - 2014

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Hidrolik

Undergraduate

Undergraduate

Su Kirliliği ve Kontrolu

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Doctorate

Doctorate

Seminer Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Undergraduate

Undergraduate

Hidroloji

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Undergraduate

Undergraduate

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Undergraduate

Undergraduate

Hidroloji

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Postgraduate

Postgraduate

İleri Su Kirliliği ve Kontrolü

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Ödevi

Undergraduate

Undergraduate

Hidrolik

Undergraduate

Undergraduate

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Postgraduate

Postgraduate

Tez Çalışması

Undergraduate

Undergraduate

Su Kirliliği ve Kontrolu

Postgraduate

Postgraduate

Kentsel Su Temininde Alternatif Kaynaklar ve İncelenmesi

Undergraduate

Undergraduate

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Undergraduate

Undergraduate

Hidroloji ve Hidrojeoloji

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Seminer Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Çevre Hidrojeolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislik Projeleri

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislik Projeleri

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Advising Theses

2014

2014

Postgraduate

Endüstriyel atık yönetimi ve tüdemsaş örneği

Değirmenci M. (Advisor)

C.AFŞİN(Student) Sustainable Development

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Yeraltısuyu Seviyelerinin Geleceğe Dönük Öngörü Tahminlerinin Zaman Serisi Analizleriyle İncelenmesi

NAMKHA O., EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M.

HİDRO’xx2018 Ulusal Hdrojeoloj ve Su Kaynakları Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 September 2018

2014

2014

Yeraltısularında Arsenik Problemi

YAZICI M., DEĞİRMENCİ M.

Ekoloji 2014 Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 March 2014

2014

2014

Yeraltısuyu Kirliliği Çalışmalarında DRASTIC Yönteminin Kullanımı

YAZICI M., DEĞİRMENCİ M., SÖZÜDOĞRU O.

2. International Symposium On Environment and Moralıty, Adıyaman, Turkey, 11 - 13 May 2014

2013

2013

Kayseri Kenti Yeraltısuyu Sisteminde PAH ve Arsenik Varlığı Paleocoğrafya ve Hidrojeolojik Yapı Açısından Bir Değerlendirme

EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M., Namkhai O., TEZCAN L., YAZICI M., ATMACA E.

2. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı Sağlıklı Bir Çevre İçin Jeoloji ve Tıp Bilimi Bildiriler Kitabı, Turkey, 4 December - 06 October 2013, pp.35-42

2011

2011

Occurence of PAH Contamination in a Volcanic Rock Aquifer in Relation to Paleoenvironmental Development

EKMEKÇİ M., DEĞİRMENCİ M., TEZCAN L.

EGU (European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 3 - 08 April 2011

2009

2009

Sivas Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurlarının Bertarafı Uygulamaları

YILDIZ S., DEĞİRMENCİ M.

II. Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 November 2009, pp.175-185

Expert ReportsCitations

Total Citations (WOS): 110

h-index (WOS): 4

Jury Memberships

December-2019

December 2019

Post Graduate

Post Graduate - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

December-2019

December 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi