General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Üretim Yönetim Ve Pazarlama

Metrics

Publication

39

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals