Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Assessment of mucociliary clearance as an indicator of nasal function in patients with COVID-19: a cross-sectional study.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.278, pp.1863-1868, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Olfactory Function in Depressed Adolescents

JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE, vol.208, no.6, pp.476-480, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Examining the Early Period Effect of Nilotinib on Hearing: An Experimental Study.

The journal of international advanced otology, vol.16, pp.77-86, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of hearing loss and tinnitus in Behcet's disease

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.276, no.10, pp.2691-2696, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Tonsillectomy; Non-Hodgkin’s Lymphoma and Acute Leukemia

Journal of Medical Research and Science, vol.2, no.2, pp.2-4, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Evaluation of Quality of Life in Turkish Patients with Head and Neck Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, pp.4805-4809, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Effect of Extracorporeal Shock Waves on Subcondylar Mandibular Fractures

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.23, pp.1645-1648, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Audio-vestibular evaluation in patients with essential tremor

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.269, no.6, pp.1577-1581, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Tularemia and the oculoglandular syndrome of Parinaud

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.16, no.1, pp.90-91, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

Primary Malignant Melanoma of the Nasal Cavity

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.23, no.1, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Turkish Guideline for Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis (ART)

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.59, no.1, pp.1-157, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Retrospective evaluation of the correlation between climatic factors and peripheral vertigo

Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK), vol.41, no.2, pp.404-412, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Giant frontal pyomucocele

ENT UPDATES, vol.2, no.2, pp.85-87, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

rhinofimanın eksizyon ve tam kat deri flebi ile onarımı

Cumhuriyet tıp dergisi, vol.34, pp.504-509, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Meniere’s disease triggered by alopecia areata.

Cumhuriyet Medical Journal, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

meniere disease triggered allopecia areata

cumhuriyet tıp dergisi, vol.32, no.2, pp.261-263, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Çocukluk Çağı Pilomatrikoma Olgularının Klinikopatolojik Analizi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, vol.18, no.2, pp.76-81, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Extranodal tuberculosis of head and neck: a report of four cases

Cumhuriyet Medical Journal, vol.31, no.1, pp.60-65, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

çocukluk çağı pilomatriksoma olgularının klinik analizi

türkiye klinikleri journal of pediatri, vol.18, no.2, pp.76-81, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Depresif Ergenlerde Koku İşlevleri

18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25 - 28 April 2019, pp.689-690

TİNNİTUS TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ

6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi’, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Servikal vertigo

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 December 2017

İklimsel faktörlerin periferik vertigo ile ilişkisinin retrospektif analizi

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 December 2017

Alerjik rinit tedavisinde farmakoterapinin yan etkileri

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Turkey, 8 - 12 November 2017

Pons hemorajisine bağlı periferik fasiyal paralizili nadir bir olgu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Turkey, 8 - 12 November 2017

Alerjik rinitli özel hasta grupları

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Turkey, 8 - 12 November 2017

birinci basamakta vertigo

18. rhinocamp meeting, 17 - 21 May 2017

Koku fizyolojisi

13.Türk Rinoloji -5.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

İlaçlar ve ses

9.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 29 April 2017

Otitis Eksternaya Neden Olan Sıradışı Bir Patojen: Morganella morganii

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2015

baş ve yüz ağrılarında ayırıcı tanı

37. türk ulusal kbb bbc KONGRESİ, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Ses ve konuşma bozuklukları

14. rhino camp, Turkey, 27 - 31 May 2015

kronik otitis media güncel tanı ve tedavi

sivas otoloji toplantısı, Turkey, 10 April 2015

Books & Book Chapters

Alerjik rinitte kullanılan anketler, ölçekler

in: Adım adım alerjik rinit, Topuz Bülent, Kara Cüneyt Orhan, Editor, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, pp.34-40, 2021

Alerjik rinitli hastadan hikaye alma

in: ADIM ADIM ALERJİK RİNİT, Bülent Topu, Cüneyt Orhan Kara, Editor, Logos Yayıncılık Tic. A.Ş., İstanbul, pp.22-30, 2021

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Muayenes

in: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Temel Hekimlik Uygulamaları - 1 Öykü Alma ve Fizik Muayene, Prof. Dr. Hilmi Ataseven Dr. Öğr. Üyesi Naim Karagöz Dr. Öğr. Üyesi Seher Karahan Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Ağadayı, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası (Sertifika No: 40954), Sivas, pp.281-294, 2021

Management of Epistaxis

in: All Around the Nose, Cingi C,Bayar Mutlu N., Editor, Springer-Verlag , Aarau, pp.415-429, 2019

Fasiyal Paralizilere İlk Yaklaşım

in: Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Cingi C., Editor, Sebat Yayın Dağıtım, Eskişehir, pp.439-486, 2019

İlaçların sese etkileri

in: ses bozukluklarına güncel yaklaşım-I, Özüdoğru E. N, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.52-59, 2019

Fasiyal paraliziye ilk yaklaşım

in: Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Cemal Cingi, Editor, SEBAD, Eskişehir, pp.439-486, 2019