Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of mucociliary clearance as an indicator of nasal function in patients with COVID-19: a cross-sectional study.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Olfactory Function in Depressed Adolescents

JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE, cilt.208, ss.476-480, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of hearing loss and tinnitus in Behcet's disease

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.276, ss.2691-2696, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Examining the Early Period Effect of Nilotinib on Hearing: An Experimental Study.

The journal of international advanced otology, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Tonsillectomy; Non-Hodgkin’s Lymphoma and Acute Leukemia

Journal of Medical Research and Science, cilt.2, ss.2-4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Quality of Life in Turkish Patients with Head and Neck Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.14, ss.4805-4809, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Extracorporeal Shock Waves on Subcondylar Mandibular Fractures

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, ss.1645-1648, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Audio-vestibular evaluation in patients with essential tremor

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.269, ss.1577-1581, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multidetector CT findings of an extraordinary fenestration of the internal jugular vein

DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, cilt.18, ss.164-166, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An evaluation of the effects of hypertension during pregnancy on postpartum hearing as measured by transient-evoked otoacoustic emissions.

Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, cilt.32, ss.31-6, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tularemia and the oculoglandular syndrome of Parinaud

BRAZILIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.16, ss.90-91, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Malignant Melanoma of the Nasal Cavity

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Laryngeal Hirudiniasis as an Unusual Cause of Massive Hemoptysis

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.40, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adenoid hypertrophy and nocturnal enuresis are associated with sleep disturbances

ENT Updates, cilt.10, ss.311-320, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Evaluation of Results of Newborn Hearing Screening and Importance of Patient Record System

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.40, ss.276-283, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of the Relationship between Umbilical Cord Blood Gas Values and Hearing Function in Neonates

TURKISH ARCHIVES OF OTORHINOLARYNGOLOGY-TURK OTORINOLARENGOLOJI ARSIVI, cilt.55, ss.72-76, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Is sensorineural hearing loss related with thyroid metabolism disorders

INDIAN JOURNAL OF OTOLOGY, cilt.21, ss.138-143, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Giant frontal pyomucocele

ENT UPDATES, cilt.2, ss.85-87, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

kliniğimizde tedavisi yapılan baş boyun schwannomalı olgular

cumhuriyet tıp dergisi, cilt.34, ss.289-234, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vocal Cord Paralysis in Multifocal Motor Neuropathy: A Case Report

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.18, ss.114-117, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

rhinofimanın eksizyon ve tam kat deri flebi ile onarımı

Cumhuriyet tıp dergisi, cilt.34, ss.504-509, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meniere’s disease triggered by alopecia areata.

Cumhuriyet Medical Journal, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

meniere disease triggered allopecia areata

cumhuriyet tıp dergisi, cilt.32, ss.261-263, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic constitution analysis of idiopathic sudden hearing loss.

KBB İhtisas Dergisi, cilt.20, ss.219-225, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Verrucous carcinoma of the external auditory canal: a report of two cases

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.31, ss.155-159, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Pilomatrikoma Olgularının Klinikopatolojik Analizi

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, cilt.18, ss.76-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extranodal tuberculosis of head and neck: a report of four cases

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.31, ss.60-65, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda parafarengeal ve retrofarengeal apse: Olgu sunumu

Turk Otolarengoloji Arsivi, cilt.47, ss.179-182, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

dış kulak yolu verrüköz karsinomalı iki olgusunumu

cumhuriyet tıp dergisi, cilt.31, ss.155-159, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

çocukluk çağı pilomatriksoma olgularının klinik analizi

türkiye klinikleri journal of pediatri, cilt.18, ss.76-81, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

başboyun bölgesine lokalize ekstaranodal tüberkülozlu dört olgumuz

cumhuriyet tıp dergisi, cilt.31, ss.60-65, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Depresif Ergenlerde Koku İşlevleri

18th InternationalEastern Mediterranean Family Medicine Congress, 25 - 28 Nisan 2019, ss.689-690

TİNNİTUS TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ

6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi’, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Servikal vertigo

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

İklimsel faktörlerin periferik vertigo ile ilişkisinin retrospektif analizi

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2017

Alerjik rinitli özel hasta grupları

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Pons hemorajisine bağlı periferik fasiyal paralizili nadir bir olgu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Alerjik rinit tedavisinde farmakoterapinin yan etkileri

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

Mevsimsel Faktörler ile idiyopatik ani işitme kaybı arasındaki ilişkinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017

birinci basamakta vertigo

18. rhinocamp meeting, 17 - 21 Mayıs 2017

Koku fizyolojisi

13.Türk Rinoloji -5.Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

İlaçlar ve ses

9.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017

Otitis Eksternaya Neden Olan Sıradışı Bir Patojen: Morganella morganii

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

baş ve yüz ağrılarında ayırıcı tanı

37. türk ulusal kbb bbc KONGRESİ, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015

Ses ve konuşma bozuklukları

14. rhino camp, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2015

kronik otitis media güncel tanı ve tedavi

sivas otoloji toplantısı, Türkiye, 10 Nisan 2015

Baş-Boyun Kanserli 73 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Mart 2010, ss.62-63

Kitap & Kitap Bölümleri

Management of Epistaxis

All Around the Nose, Cingi C,Bayar Mutlu N., Editör, Springer-Verlag , Aarau, ss.415-429, 2019

Fasiyal Paralizilere İlk Yaklaşım

Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Cingi C., Editör, Sebat Yayın Dağıtım, Eskişehir, ss.439-486, 2019

İlaçların sese etkileri

ses bozukluklarına güncel yaklaşım-I, Özüdoğru E. N, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.52-59, 2019

Fasiyal paraliziye ilk yaklaşım

Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Cemal Cingi, Editör, SEBAD, Eskişehir, ss.439-486, 2019