Araştırma Alanları

  • Arazi Yönetimi

  • Arsa-Arazi Yönetimi

  • Tapu-Kadastro

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri