Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Empirical Study Investigating the Relationship between Land Prices and Urban Geometry

ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, cilt.8, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

USING EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS TO IMPROVE THE CALIBRATION OF SLEUTH URBAN GROWTH MODELS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, ss.975-979, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CREATING URBAN GROWTH SIMULATION MODELS DRIVEN BY THE BOSPHORUS BRIDGES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.113-117, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Designing three dimensional property right database for Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.5, ss.9440-9447, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentleşmenin karmaşıklık düzeyinin belirlenmesi ve coğrafi dağılımının araştırılması

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi, cilt.2, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOKAT İLİNDE KENTSEL BÜYÜMENİN SLEUTH MODELİ İLE SİMÜLASYONU

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.13, ss.71-79, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fraktal Boyut Değerleri Hesaplanarak Mülkiyet Geometrisi ile Kentleşme İlişkisinin Araştırılması: Sivas Örneği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.165-171, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Simülasyon İle Belirlenmesi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.235-245, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Makaleler Kitabı, 2011 (Hakemsiz Dergi)

GPS Hızlı Statik Yöntemde Troposferik Hata Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.27, ss.264-275, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

UKVA Kapsamında UVDF GML Tasarımı

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.2, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Creating a Land Cover Change Simulation Model with SLEUTH, The Case of Istanbul Province

Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Mersin, Türkiye, 25 - 26 Kasım 2020

Using The Total Exploratory Factor Analysis (T-Efa) As A Calibration Technique For Sleuth Model

The Fifth International Conference on Smart City Applications, Karabük, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020

SİVAS’TA KENTSEL DOKUNUN FRAKTAL BOYUT ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI

10. TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİTEKNİK SEMPOZYUMU, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Teknik Altyapı Nesnelerinin Üç Boyutlu Kent Modelleri ile Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Modeling of Urban Growth and Simulation Models

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

SIMULATING LAND COVER CHANGE BY PROTECTIVE AND NON-PROTECTIVE SCENARIOS

EURASIAN GIS 2018 CONGRESS, Baku, Azerbaycan, 4 - 07 Eylül 2018

Kentsel Büyüme Simülasyon Model Doğruluğunun Farklı Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması

VII. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU UZAL-CBS2018, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, ss.160-166 Creative Commons License

Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu

1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

Investigation Of Exploratory Factor Analysis Method To Improve Urban Growth Simulation Model Accuracy

The 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 06 Ekim 2017

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN URBANIZATION AND PROPERTY RIGHTS USING FRACTAL DIMENSION

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017, 11 - 15 Eylül 2017

Simülasyon Modelleri İle Orman Vasfını Yitirecek Arazilerin (2B) Belirlenmesi

16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Creating Urban Growth Simulation Models Driven By The Bosphorus Bridges

18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 26 - 30 Eylül 2015

A SIMULATION MODEL BASED UPON LAND OWNERSHIP PATTERN THE CASE OF ISTANBUL

13th meeting: Complexity and digitalization of cities – Challenges for urban planning and design, Tampere, Finlandiya, 15 - 16 Ocak 2015, ss.104-141

Mülkiyet Deseni İle Kentsel Büyüme İlişkisinin Araştırılması

5. UZAKTAN ALGILAMA - CBS (UZAL-CBS 2014) SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014

A simulation model of urban growth driven by the bosporus bridges

The 6th International Workshop On Information Fusion And Geographic Information Systems: Environmental And Urban Challenges (IF&GIS 2013), Rusya, 12 - 15 Mayıs 2013, ss.237-248 identifier

Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013

Elastik Atım Teorisi Kuzey Anadolu Fay Zonu Örneği

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011

Kentsel Yayılma Simülasyon Modelleri Ve Hücresel Otomat

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011

Simulating Landuse Changes Driven By A 3rd Bosphorus Bridge

ASPRS/CaGIS 2010 Fall Specialty Conference in conjunction with a special joint symposium of ISPRS Technical Commission IV and AutoCarto 2010, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2010 identifier

Koyulhisar Sivas Heyelaninin GPS Yöntemi İle İzlenmesi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 14. Çalıştayı, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010

Koyulhisar Sivas Heyelanının GPS Yöntemi ile İzlenmesi

14. Aktif Tektonik Arastırma Grubu (ATAG 14) Çalıstayı, Adıyaman, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2010

TÜRKİYE`DE TEKNİK ALTYAPI KADASTROSU GEREKSİNİMİ

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı , Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2009

Kelkit Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’2007 Kongresi, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi KABİS Altyapısının Oluşturulması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2007

Fabrika Yerlerinin CBS ve ÇÖKV ile Belirlenmesi

YA/EM 2007- Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007

Üç Boyutlu Mülkiyet Veritabanı Tasarımı Üzerine Bir Çalışma

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007

Kelkit vadisi afet bilgi sistemi KABIS altyapisinin oluşturulmasi

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2007, cilt.30

Üç Boyutlu Kadastro Gereksinimi

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri