Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ekim 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Nisan 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ekim 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Turkish Journal of Remote Sensing and GIS

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2021 ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2021 Geomatik

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2021 International Journal of Engineering and Geosciences

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2020 DOĞAL AFETLER VE ÇEVRE DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2020 International Journal of Engineering and Geosciences

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2020 TRANSACTIONS IN GIS

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2020 Turkish Journal of Remote Sensing and GIS

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2020 GEOCARTO INTERNATIONAL

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2020 TRANSACTIONS IN GIS

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2020 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2020 International Journal of Engineering and Geosciences

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2020 LAND USE POLICY

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2019 HKM JEODEZİ JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2018 TÜBİTAK Projesi

  1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

 • Eylül 2018 UZAL-CBS 2018

  Bildiri (Özet)

 • Haziran 2018 International Journal of Engineering and Geosciences

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2017 International Journal of Engineering and Geosciences

  ESCI Kapsamındaki Dergi

 • Haziran 2017 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

  Bildiri (Özet)

 • Mart 2017 KOSGEB

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye

 • Şubat 2017 ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 UZAL-CBS 2016 Sempozyumu

  Bildiri (Özet)

 • Ağustos 2016 HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2015 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI

  Bildiri (Özet)

 • Ekim 2014 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU

  Bildiri (Özet)

 • Ekim 2014 MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2014 HARİTA TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014 SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

 • Kasım 2013 TMMOB 4. CBS KONGRESİ

  Bildiri (Özet)

 • Kasım 2013 3DGeoInfo - 8th 3D GeoInfo Conference

  Bildiri (Tam Metin)

 • Eylül 2012 SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS

  SCI-E Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Nisan 2019 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Türk T. , Ayazlı İ. E.

  Ankara, Türkiye

 • Mayıs 2017 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Türk T. , Ayazlı İ. E.

  Ankara, Türkiye

 • Kasım 2013 TUJK 2013 - Doğal Afetler ve Jeodezi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Kasım 2011 Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Nisan 2011 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Ayazlı İ. E.

  Ankara, Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

 • 2013 - 2013Doktora Sonrası Araştırma, Doktora Sonrası Araştırma

  Technische Universitaet Berlin, Almanya

 • 2009 - 2010Erasmus Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma

  Technische Universitaet Berlin, Almanya

 • 2009 - 2010Diğer Değişim Programı, Lisansüstü Eğitim Kapsamında Araştırma

  Technische Universitaet Berlin, Almanya