Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

 • 2011 - 2020 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2005 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2003 - 2005 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2017 - 2019 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2013 - 2014 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü

 • 2012 - 2013 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Veritabanı Yönetimi

 • Lisans Kentsel Toprak Düzenlemesi

 • Lisans Taşınmaz Değerlemesi

 • Lisans Kırsal Toprak Düzenlenmesi

 • Lisans Taşınmaz Hukuku

 • Yüksek Lisans Kent Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Kırsal Toprak Düzenlenmesi

 • Lisans Taşınmaz Hukuku

 • Lisans Kentsel Toprak Düzenlemesi

 • Yüksek Lisans Kent Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Yüksek Lisans Coğrafi Veri Altyapısı

 • Lisans Kadastro Bilgisi

 • Yüksek Lisans Kentsel Toprak Düzenlemesinde İleri Teknikler

 • Lisans Kadastro Bilgisi

 • Lisans Taşınmaz Değerlemesi

 • Yüksek Lisans Kentsel Toprak Düzenlemesinde İleri Teknikler

 • Lisans Taşınmaz Hukuku

 • Lisans Kırsal Toprak Düzenlenmesi

 • Lisans Kadastro Bilgisi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Coğrafi Veri Altyapısı

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Kentsel Toprak Düzenlemesi

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Taşınmaz Değerlemesi

 • Yüksek Lisans Tez Çalışması

 • Lisans Arazi Kullanım Planlaması

 • Lisans Kentsel Planlama

 • Lisans Kentsel Planlama

 • Lisans Arazi Çalışması - II

 • Lisans Topoğrafya

 • Lisans Topoğrafya

 • Lisans Arazi Çalışması - I

 • Lisans Arazi Çalışması - II

 • Lisans Analitik Geometri ve Trigonometri

 • Lisans Arazi Çalışması - I

 • Lisans Geomatik Mühendisliğine Giriş

 • Lisans Geomatik Mühendisliğine Giriş

 • Lisans Topoğrafya

 • Lisans Analitik Geometri ve Trigonometri

 • Lisans Geomatik Müh. Giriş

 • Lisans Topoğrafya

 • Lisans Geomatik Müh. Giriş

 • Lisans Mühendislik Etiği

 • Lisans Mühendislik Etiği

 • Lisans Mühendislik Etiği

 • Lisans Mühendislik Etiği

 • Lisans Topoğrafya

 • Lisans Topoğrafya