Announcements & Documents

İmar Kanunu
Lecture Note
11/5/2021

İmar Kanunu

1.5.3194.pdf Creative Commons License

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Other
3/15/2021

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210129-1.htm

Staj
Homework
2/8/2021

Staj 2021 ödevi

Staj2021.rar Creative Commons License

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Other
10/23/2020

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201021-6.htm

TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Announcement
10/16/2020
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Announcement
10/5/2020
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği
Lecture Note
2/24/2020

Kırsal Toprak Düzenlemesi

2019_ToplulastirmaResmiGazete.pdf Creative Commons License

TBB Ders Notu
Lecture Note
1/7/2020