Öğr.Gör.

ERAY BAYSA


Koyulhisar Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Sosyal Güvenlik Programı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

2011 - 2015

2011 - 2015

Yüksek Lisans

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2007 - 2011

2007 - 2011

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

A1 Başlangıç

A1 Başlangıç

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Diğer

SAMSUN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

2020

2020

TEMEL UZAKTAN EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMI

Mesleki Kurs

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2019

2019

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Diğer

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2013

2013

BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) ARACI SERTİFİKASI

Sigorta

EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ

Araştırma Alanları

Finans Ekonomisi, Muhasebe, Finansman, Para-Banka, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Koyulhisar Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Muhasebe - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bankacılık Finans Ürünleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Makro İktisat

Ön Lisans

Ön Lisans

İktisada Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Muhasebe - I

Ön Lisans

Ön Lisans

Parasal Posta Hizmetleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Muhasebe

Ön Lisans

Ön Lisans

Vergi Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

İktisada Giriş

Ön Lisans

Ön Lisans

Maliyet Muhasebesi

Ön Lisans

Ön Lisans

Finansal Yönetim

Ön Lisans

Ön Lisans

Şirketler Muhasebesi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Pay Piyasasında Firma Büyüklüğü, Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Anomalisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Cihangir M., Söker F., Baysa E.

Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.93, ss.335-347, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme

Cihangir M., Baysa E. , Söker F., İslah S. E.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.505-522, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşteri Segmentasyonları Üzerine Bir Uygulama

Baysa E. , Karaca S. S.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, sa.71, ss.109-126, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

PAY PİYASASINDA FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ, FİYAT / KAZANÇ VE PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ ANOMALİSİ ÜZERİNE BİST100’DE BİR UYGULAMA

Cihangir M., Söker F., Baysa E.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.25-32 Creative Commons License

2018

2018

PİYASA ETKİNLİĞİ VE OCAK AYI ETKİSİ: ULUSLARARASI PİYASALAR ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR UYGULAMA

Cihangir M., Söker F., Baysa E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.889 Creative Commons License

2018

2018

BİTCOİN PİYASASINA KATILIM EĞİLİMİ: FARKLI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Cihangir M., Baysa E. , Söker F., Eroğlu S. E.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.709 Creative Commons License

2014

2014

2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye İmalat Sanayi Sektörünün Performansı Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Firmalarında Bir Uygulama

Karaca S. S. , Baysa E.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2014, Skopje, Makedonya, 1 - 03 Temmuz 2014, ss.550-554 Creative Commons License


Davetli Konuşmalar

Haziran 2021

Haziran 2021

Finansal Yönetim ve Muhasebe Uygulamaları Eğitimi

Konferans

“Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü Projesi”-Türkiye