Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2018 Doktora

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Yerli Tarım Makinalarında Markalaşma ve satın Alma Davranışları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Örneği

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2006 Yüksek Lisans

  Doğrudan pazarlama aracı kiosklar ve tüketiciler tarafından kullanım etkinliği: Kayseri'de Kiosk kullanan işyerleri üzerine bir uygulama

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü