Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TARIMSAL MEKANİZASYONDA MARKA ALGISI: SİVAS ÖRNEĞİ

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, cilt.5, sa.20, ss.359-371, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DÜŞÜNCELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ.

Journal of International Social Research, cilt.9, sa.43, ss.2052-2062, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksulluğun Durumsal Boyutu: Araştırma Görevlilerine Yönelik Keşifsel Bir Çalışma

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.4, sa.2, ss.84-97, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YEREL PEYNİR ÜRETİCİLERİNİN PAZARLAMA SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

ISAS2019-3rd International Symposium on InnovativeApproaches in Scientific Studies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2019, cilt.1, ss.29

TARIMSAL MEKANİZASYONDA MARKA ALGISI: SİVAS ÖRNEĞİ

1. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.147-148

SİGORTA PAZARLAMASI KAPSAMINDA ÇAĞRI MERKEZLERİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

MUNZUR ZİRVESİ 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Tunceli, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2016

GÖÇÜN DİVRİĞİ EKONOMİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 Haziran 2019 - 19 Haziran 2010, cilt.1, ss.164-172