Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Investigation into how 8th Grade Students Define Fractals

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.3, pp.825-836, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The Effect of Teacher Training Programs on Pre-service Mathematics Teachers' Beliefs towards Mathematics

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.2, pp.804-809, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Examining the method of proofs and refutations in pre-service teachers education

Bolema - Mathematics Education Bulletin, vol.27, no.45, pp.215-232, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

A cross-age study of students' understanding of fractals

Bolema - Mathematics Education Bulletin, vol.27, no.47, pp.829-846, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

From Chaotic to Order: Using Chaos Game in Mathematics Teaching

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), vol.12, no.1, pp.1-21, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Pre-service Elementary Mathematics Teachers' Understanding on Solids

REDIMAT-REVISTA DE INVESTIGACION EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS, vol.10, no.2, pp.174-213, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.579-592, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS’ SPECIALIZED CONTENT KNOWLEDGE RELATED TO DIVISION BY ZERO

Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES), vol.7, no.2, pp.25-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

An Examination of Pre-service Teachers’xx Technological Pedagogical Content Knowledge and Beliefs Using Computer Technology in Mathematics Instruction

Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, vol.3, pp.1-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Investigation of Pre-Service Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Related to Division by Zero

INTERNATIONAL JOURNAL FOR MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING, vol.19, no.1, pp.90-111, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Silindir ve Koniye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

İlköğretim Online, vol.17, no.2, pp.1033-1050, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

The effects of computer-aided design software on engineering students’ spatial visualisation skills

European Journal of Engineering Education, vol.43, no.2, pp.296-308, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Matematik ve Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerininİspat Yapma Düzeylerinin İncelenmesi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.245-266, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının ÖğretimselAçıklamalara İlişkin Tercihleri: Sıfıra Bölme Konusu

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.8, no.3, pp.352-377, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The Effects of Computer AlgebraSystem on Undergraduate Students’Spatial Visualization Skills in a CalculusCourse

Malaysian Online Journal of Educational Technology, vol.1, no.3, pp.54-69, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Okulöncesi Öğrencilerinin Temel Becerileri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.10, no.1, pp.49-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Pre Service Teachers Concept Images on Fractal Dimension

International Journal for Mathematics Teaching and Learning, vol.17, no.2, pp.1-17, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of Dynamic Geometry Software and Physical Manipulatives on Pre Service Primary Teachers Van Hiele Levels and Spatial Abilities

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.6, no.3, pp.338-365, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.34, pp.105-131, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Matematiksel İspat Kavramına Pedagojik Bir Bakış Kuramsal Bir Çalışma

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.47-71, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Secondary School Students Misconceptions about Fractals

Journal of Education and Human Development, vol.3, no.3, pp.241-250, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.373-394, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Integration of WebQuest in Social Studies Course and Motivation of Pre service Teachers

The Georgia Social Studies Journal, vol.4, no.1, pp.20-31, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Gender and WebQuests Design in The Pre service Social Studies Teacher Education

Dicle Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, no.22, pp.248-260, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenlere Yönelik Kavram İmajlarının Değerlendirilmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.4, no.2, pp.124-146, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Lakatos un Matematiksel Bilginin Gelişim Modelinin Okul Matematiğine Uyarlanması

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, vol.1, no.3, pp.285-308, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz yeterlik Algılarına Etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.4, no.2, pp.110-129, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması Karekök Hesaplamada Babil Metodu

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), vol.3, no.1, pp.195-206, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

On N p q C1 Summability of The Sequence nBn x

E-Journal of New World Sciences Academy, vol.4, no.4, pp.117-123, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

The Almost C 1 E 1 Summability of A Fourier Series and Its Conjugate Series

Bull. Cal. Math. Soc., vol.98, no.4, pp.285-294, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ders İmecesi Modelinin Uygulanmasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 September 2019

Ders İmecesi Modelinin Uygulamasından Yansımalar: Güçlükler ve Kazanımlar

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Ders İmecesi Modelinin Uygulanması Sürecinde Matematik Öğretmeni AdaylarınınMesleki Gelişimlerinin İncelenmesi

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

Ortaokul Öğrencilerinin STEM’e Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

International Congress on Science and Education, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018

Öğretmenlerin Fetemm Öğretimi Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.

III. INES Education and Social Science Congress, Alanya, Turkey, 28 April - 01 May 2018

Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bağlamında DokuzuncuSınıf Bir Matematik Ders Kitabının İncelenmesi

2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018

Matematik Öğretmeni Adaylarının Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümelerine Yönelik Anlamaları

2 nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018), Muğla, Turkey, 26 - 28 April 2018

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Prizmalara Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi

1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 November 2017

AN EXAMINATION OF PROOF EVALUATION SKILLS OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS

8h International Conference on New Horizons in Education, 17 - 19 July 2017, pp.305

Examining Pre-Service Teachers’ Concept Images About Solids

26th International Conference on Educational Sciences, 20 - 23 April 2017

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİLİNDİRE YÖNELİK KAVRAM İMAJLARININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SIFIRA BÖLME KONUSUNA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016

Preservice Elementary Mathematics Teachers Concept Images for Sequences

International Conference on Education in Mathematics, Muğla, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.824-828

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Bir İspatı Kabul Etme Kriterlerinin İncelenmesi

Türk Bilgisayar ve Matematik Sempozyumu-2, Adıyaman, Turkey, 16 - 18 May 2015

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.159

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.157

Sınıf Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarının Değerlendirilmesi

1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 June 2013

Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Cinsiyet Perspektifi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 27 - 30 June 2012

Exploring fractal dimension by experiment Pre service teachers gains

World Conference on Educational Sciences, 4 - 06 February 2010, vol.2, pp.1032-1036

Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching analytic geometry

World Conference on Educational Sciences, 4 - 06 February 2010, vol.2, pp.1385-1389

Bilgisayar donanımlı ortamlarda Mandelbrot ve Julia kümelerinin öğretimi

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 October 2009, pp.1293-1298

Uzay geometri öğretiminde DGY Cabri 3D kullanımı Öğretmen adayları görüşleri

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 October 2009, pp.830-833

Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerini Cabri 3D ile keşfetme Prizma ve piramitler

3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium, 7 - 09 October 2009, pp.796-800

Matematik Öğretmeni Adaylarının Fraktal Geometriye Yönelik Görüşleri

7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Turkey, 13 - 15 November 2008

Dinamik geometri yazılımı kullanarak fraktal geometri konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 - 18 April 2008, pp.418-427

Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik tutumları

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 16 - 18 April 2008, pp.818-825

Books & Book Chapters

Geometri Soruları

in: Matematik Derslerinde Sıkça Sorulan 100 Soru, Prof. Dr. Tuba Gökçek, Editor, Pegem Akademi, pp.153-200, 2021

Matematik Öğretiminde Yazma

in: MATEMATIK ÖĞRETIMI VE ÇOCUK EDEBIYATIMATEMATIK DERSINDE EDEBIYAT TEMELLI UYGULAMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ - Dr. Derya CAN, Editor, VİZE BASIN YAYIN, Ankara, pp.235-255, 2020

Örüntü, Süsleme, Fraktallar ve Öğretimi

in: GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ: TANIMLAR, KAVRAMLAR VE ETKİNLİKLER, Prof. Dr. Erhan ERTEKİN, Doç. Dr. Melihan ÜNLÜ, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.345-382, 2020

Zoltan Dienes'in Matematik Öğrenme Teorisi

in: Matematik Eğitiminde Teoriler, Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat , Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.355-376, 2016

Betimsel İstatistik

in: Eğitim Araştırmaları Nicel Nitel ve Karma Yaklaşımlar, Demir Selçuk Beşir, Editor, Eğiten Kitap, pp.450-478, 2014

Matematiksel Anlamda Boyut Kavramı

in: Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, ZEMBAT İsmail Özgür, ÖZMANTAR, Mehmet Fatih, BİNGÖLBALİ Erhan, ŞANDIR Erhan, DELİCE Ali, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.186-197, 2013